Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015

Χριστουγεννιάτικος… μποναμάς: 78 εκατ. ευρώ στους δήμους της χώρας – Δείτε πως κατανέμονται (αποφάσεις – λίστες)

Λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα το υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε να κατανείμει μια σειρά από πόρους στους δήμους, που συνολικά αγγίζουν τα 20 εκατ. ευρώ!
Συγκεκριμένα πρόκειται για:

  • τα 8 εκατ. ευρώ από τα Τέλη Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους δήμους,
  • άλλα 8 εκατ. ευρώ τα Τέλη Διαφήμισης
  • συνολικά 58 εκατ. ευρώ για την 12η κατανομή της πρώην ΣΑΤΑ, μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προς τους δήμους
  • πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ από τους ΚΑΠ για την κάλυψη της δαπάνης για τη σίτιση μαθητών, μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων
  • και τέλος για περίπου 2,150 εκατ. ευρώ για τη λειτουργία εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος.
Αναλυτικά, αναφορικά με τα έσοδα από ΤΑΠ στους δήμους, στην απόφαση του υπουργείου τονίζεται ότι «Τα έσοδα αυτά διατίθενται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη άλλων αναγκών». Δείτε αναλυτικά την απόφαση ΕΔΩ.
Για τα έσοδα από τέλη διαφήμιση υπογραμμίζεται ότι «Τα ως άνω ποσά αποτελούν έσοδο της κατηγορίας «Λοιπά Τακτικά Έσοδα» και του Κ.Α. 0715 με τίτλο «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ’ του άρθρου 15 του Β.Δ. 24.9/20.10.1958 (άρθρο 9 ν. 2880/2001)» του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2015 των δικαιούχων Δήμων και θα αποδοθούν σε αυτούς με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων». Δείτε αναλυτικά την απόφαση ΕΔΩ.
Για την πρώην ΣΑΤΑ, το υπουργείο αποφάσισε «Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 58.641.670,00 €, το οποίο αποδίδεται ως 8 η – 12η τακτική επιχορήγηση σε όλους τους Δήμους της Χώρας για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών, σύμφωνα με τις καταστάσεις που συνοδεύουν την απόφαση αυτή, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της». Δείτε αναλυτικά την απόφαση και τις κατανομές ΕΔΩ.
Το υπουργείο επίσης αποφάσισε την κατανομή ποσού ύψους 1.514.851,98 € σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015, προς κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων της Χώρας. Δείτε αναλυτικά την απόφαση και τις κατανομές ΕΔΩ.
Τέλος, κατανέμεται το ποσό 2.150.000,00 € σε Δήμους της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015, προς κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος. Δείτε απόφαση και κατανομές ΕΔΩ.

aftodioikisi.gr