Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

Δήμος Ξυλoκάστρου - Ευρωστίνης: Χρέωση Τέλους Ακίνητης περιουσίας ακινήτου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επειδή πρόκειται να βεβαιωθεί κατάλογος Τ.Α.Π., καλείσθε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Ξυλοκάστρου κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες  08.00-14.00 προκειμένου να κάνετε δήλωση ιδιοκτησίας για οικόπεδα εντός οικισμού, έχοντας μαζί σας, πρόσφατο αντίγραφο της περιουσιακής κατάστασης (Ε9) το αργότερο μέχρι  27/11/2015.
Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης στην ανωτέρω προθεσμία, θα διενεργηθούν διασταυρώσεις με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και έλεγχοι από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου με κίνδυνο την επιβολή πρόσθετων τελών και προστίμων.
Ευελπιστούμε τη συνεργασία σας.