Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την υπηρεσία "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης"


Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκηρύσσει την 23η του μηνός Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 -10:00 (λήξη παραλαβής προσφορών) πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό σε ακέραιες μονές για την υπηρεσία «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης» (αριθμός μελέτης: 45/2015), συνολικού προϋπολογισμού 11.142,46 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, όπου ο αναλογούν ΦΠΑ είναι 2.083,55 € και η τιμή χωρίς το ΦΠΑ 9.058,91€, από πιστώσεις του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» (ΕΣΠΑ).
 Περισσότερα στην
Προκήρυξη Διαγωνισμού