Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Η Βουλή των Ελλήνων ενισχύει την επικοινωνία της με το κοινό

final_2_12_09 _thinner_4cm_short_new_10 _orkomosia _sketch_3-cblack
                                                     
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στη διαδικτυακή πύλη της Βουλής των Ελλήνων έγιναν πρόσφατα ορισμένες καινοτομίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της επικοινωνίας της Βουλής με το ευρύ κοινό τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό.
Ειδικότερα:
·         Τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία η γαλλική ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων με τη βοήθεια του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας.
·         Προστέθηκε στην αρχική σελίδα του ιστότοπου της Βουλής των Ελλήνων ειδικό πλαίσιο με τις προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις και τα συνέδρια που διοργανώνονται από τη Βουλή και το Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.
·         Αναρτήθηκε ενημερωτικό δελτίο ("Newsletter") που απευθύνεται στον Ελληνισμό της Διασποράς και περιλαμβάνει ειδήσεις κοινοβουλευτικού κυρίως περιεχομένου, αλλά και πληροφορίες για δράσεις της Βουλής σε θέματα που αφορούν στην Ελληνική Ομογένεια.
Οι καινοτομίες αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη πολιτική "ανοίγματος" της Ελληνικού Κοινοβουλίου προς την Κοινωνία των Πολιτών στο σύνολό της, αλλά και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες εντός και εκτός Ελλάδας.
Στην προσπάθεια αυτή θα αξιοποιηθούν περαιτέρω οι δυνατότητες που προσφέρει η διαδικτυακή πύλη. Προς το σκοπό αυτό συστήθηκε ομάδα έργου με αντικείμενο την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας και του περιεχομένου της ιστοσελίδας μέχρι το τέλος του χρόνου. Οι χρήστες της διαδικτυακής πύλης μπορούν στο διάστημα αυτό να υποβάλουν τυχόν ιδέες και προτάσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση infopar@parliament.gr.