Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

Δημοπρατήθηκε το "μπαράκι" στο άλσος Σαρανταπηχιωτίκων

Στις 4-6-2014 διενεργήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα η δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στο άλσος Σαρανταπηχιωτίκων, με ετήσιο μίσθωμα 2.050 €.