Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

Ένταξη έργου αποχέτευσης στα Πιτσά και στη Λυκοποριά


Από  το Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.  ανακοινώνεται η ένταξη του έργου «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων Τ.Κ. Πιτσών και Λυκοποριάς του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης», προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ.
Πρόκειται για την επέκταση της αποχέτευσης από το τέλος του Λουτρού έως το τέλος της Λυκοποριάς.
Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015.