Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

Λάμπρος Μπούκλης τάχθηκε κατά της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Καλλιρόη Μεσσηνίας (VIDEO)

 
Μπροστά σε ένα πολυπληθές κοινό, των αγωνιούντων κατοίκων, της περιοχής του Δ.Δ. Καλλιρόης, Δήμου Οιχαλίας, Μεσσηνίας, υπήρξε κοινή στάση όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 14ης Οκτωβρίου 2013, στην Τρίπολη.
Δεν μπορεί να λάβει χώρα διαχείριση στερεών αποβλήτων (δημοτικών απορριμμάτων) στην εν θέματι περιοχή, ήταν η κοινή θέση.
 
Ο επικεφαλής της Οικολογικής Συμπολιτείας του Μοριά και Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου, Λάμπρος Μπούκλης, αιτιολογημένα και με συγκεκριμένα επιχειρήματα τάχθηκε κατά της συγκεκριμένης γεωγραφικής επιλογής.
Σημειώνεται, ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, δεν έχει ακόμη λάβει θεσμικά την προβλεπόμενη αναλυτική ενημέρωση, για τον διαγωνισμό διαχείρισης απορριμμάτων, που διενήργησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Ακόμη και η θεσμοθετημένη Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, ουδέποτε έχει συνεδριάσει, για να συζητήσει το θέμα της διαχείρισης και συναφή στοιχεία.
Συνεπώς, πριν βαπτιστεί ένα έργο ως: φιλικό προς το περιβάλλον ή ακόμη περισσότερο ως Οικολογικό πρέπει πρώτα να παρουσιασθούν όλες οι παράμετροι των σχεδιαζόμενων δράσεων, μεθοδολογιών και έργων, και με αντικειμενικά κριτήρια να αξιολογηθούν, κάτι το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί, με ευθύνη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.Λάμπρος Μπούκλης
Περιφ.Σύμβουλος
Γραμμ.Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου