Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

Η Κυβέρνηση θα επιστρέψει στην αδιαφάνεια με την κατάργηση της υποχρεωτικότητας του προγράμματος "Δι@υγεια"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η ενδεχόμενη κατάργηση της υποχρεωτικότητας του προγράμματος "Δι@υγεια" και η προωθούμενη ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι διοικητικές αρχές μπορούν να αποφασίζουν κάτι και να δημοσιεύουν κάτι διαφορετικό, περιορίζουν σημαντικά τη δυνατότητα δημοσίου ελέγχου των πράξεων και των δαπανών κυβερνητικών φορέων.
Μέσω της ως τώρα λειτουργίας του προγράμματος "Δι@υγεια" έχουν αποκαλυφθεί πολλές περιπτώσεις σπατάλης, χαριστικών ενεργειών, ακόμη και σκανδάλων και έχουν αποτραπεί πολλές περισσότερες.
Πρόκειται για οπισθοδρόμηση στην εποχή του κράτους – αφέντη και κατάργηση κάθε έννοιας συμμετοχικής δημοκρατίας, σε μια περίοδο μάλιστα που η ουσία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου αμφισβητείται και δοκιμάζεται.