Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Στο ΕΣΠΑ ο εκσυγχρονισμός και η λειτουργική αναβάθμιση των Κέντρων Υγείας Ξυλοκάστρου, Κιάτου και Γκούρας.


 
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση των ακόλουθων έργων στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 προϋπολογισμού 826.600,00 €
Ειδικότερα,
1. «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΚΟΥΡΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 237.000,00 €

Το Κέντρο Υγείας Γκούρας, λειτουργεί σε 24ωρη βάση και εξυπηρετεί, μαζί με τα 4 περιφερειακά ιατρεία που εκτείνονται στην περιοχή ευθύνης του, πληθυσμό περίπου 2.000 ατόμων από την ευρύτερη περιοχή των Δήμου Φενεού
Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό του Κ.Υ. Γκούρας και περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες :
 • αναβάθμιση του δικτύου θέρμανσης και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • αναβάθμιση και έκδοση άδειας ανελκυστήρα
 • τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών, αντικατάσταση ειδών υγιεινής και πλακιδίων όπου κρίνεται απαραίτητο
 • εσωτερικό και εξωτερικό χρωματισμό
 • βελτίωση του κατεστραμμένου δαπέδου στους χώρους υποδοχής
 • αναβάθμιση ερμαρίων
 • αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων
 • κατασκευή διαχωριστικού στη γραμματεία και βελτίωση εξωτερικής πλακόστρωσης


2. «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 340.000,00 €

Το Κέντρο Υγείας Κιάτου, λειτουργεί σε 24ωρη βάση και στην περιοχή ευθύνης του ανήκουν 13 περιφερειακά ιατρεία
Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό του Κ.Υ. Κιάτου και περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:
Kαθαίρεση εσωτερικών πλινθοδομών και αποξήλωση κουφωμάτων, μεταφορά των υλικών καθαίρεσης, ανέγερση δρομικών τοίχων κλπ στο
χώρο των επειγόντων περιστατικών με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργικότητας του χώρου και τη βελτίωση των συνθηκών εξυπηρέτησης των
χρηστών υπηρεσιών υγείας
Αντικατάσταση εσωτερικών και εξωτερικών θυρών και κουφωμάτων.
Δημιουργία νέων χώρων υγιεινής.
Αντικατάσταση ειδών υγιεινής και πλακιδίων όπου κρίνεται απαραίτητο.
Καθαίρεση δαπέδων και επίστρωση ειδικών δαπέδων κατάλληλων για νοσοκομειακή χρήση.
Χρωματισμούς εσωτερικούς και εξωτερικούς επί επιφανειών επιχρισμάτων, εξωτερικό χρωματισμό του κτιριακού κελύφους, ελαιοχρωματισμούς
κιγκλιδωμάτων, χρωματισμούς σωληνώσεων, ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών.
Εργασίες αναβάθμισης των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης.
Εργασίες αναβάθμισης της ηλεκτρικής εγκατάστασης και της εγκατάστασης θέρμανσης.
Εγκατάσταση πυρασφάλειας.
Αναβάθμιση και έκδοση άδειας ανελκυστήρα.
Αντικατάσταση κλιματιστικής μονάδας και ηλιακών συλλεκτών.


3. «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 249.600,00 €

Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό του Κ.Υ. Ξυλοκάστρου και περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες :

 • Κατασκευή ράμπας κατάλληλης για ΑΜΕΑ στην κύρια είσοδο
 • Αντικατάσταση όλων των εξωτερικών κουφωμάτων.
 • Καθαίρεση των υφιστάμενων χωρισμάτων της κύρια εισόδου του κτιρίου και κατασκευή νέων.
 • Αποξήλωση των υφιστάμενων κεραμικών πλακιδίων όπου απαιτείται και αντικατάστασή τους
 • Αντικατάσταση των εσωτερικών θυρών
 • Αποξήλωση των υφιστάμενων ερμαρίων όπου απαιτείται αντικατάστασή τους.
 • Κατασκευή νέων πάγκων.
 • Μόνωση της εισόδου.
 • Εσωτερικός και εξωτερικός χρωματισμός.
 • Αναβάθμιση του συστήματος ύδρευσης - αποχέτευσης όπου απαιτείται
 • Αντικατάσταση του δικτύου σωληνώσεων του συστήματος θέρμανσης και των θερμαντικών σωμάτων όπου απαιτείται.
 • Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και διακοπτών – ρευματοδοτών όπου απαιτείται.
 • Αντικατάσταση κλιματιστικών μονάδων
 • Εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας