Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012

Nαι στη διατήρηση των Ειρηνοδικείων Δερβενίου και Ξυλοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 13/2012 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την 20/7/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 13381 και ημερομηνία 16.7.2012 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ερασμία Δρούγκα, αναπληρώτρια του ειδικού Γραμματέα κ.Δημητρίου Τσαγρή του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες 23.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Καζάνη Χριστίνα 2) Δούρης Σωτήριος 3) Καραβάς Ανδρέας 4) Κολοτούρος Λάμπρος 5)Μενούνος Περικλής 6) Μετεβελής Γεώργιος 7) Γκιόκας Γεώργιος 8) Μπρακούλιας Θεοφάνης 9) Ρέστας Σπυρίδων 10) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 11) Λογοθέτης Διονύσιος 12) Λύρας Χρήστος 13) Νάτσιος Αντώνιος 14) Αρφαριώτη Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 15)Σκούρας Δημήτριος 16)Κεκερής Νικόλαος 17) Γκαϊνά Ευφροσύνη (Φρόσω) 18) Καλύβας Παναγιώτης, 19)Ανδρικόπουλος Βασίλειος 20) Αλογογιάνης Βλάσιος,21)Γιαννοπούλου Ιωάννα,22) Ζάρρος Ανδρέας 23)Ψαράκης Παναγιώτης .
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Κούκιος Κων/νος, 2) Γκιολής Αναστάσιος, 3)Αλογογιάννη Πηνελόπη, 4)Νιάρρος Ηλίας, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ.Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Κλαδούχος
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 228/2012
ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για τη διατήρηση των Ειρηνοδικείων Δερβενίου και Ξυλοκάστρου»
Η Πρόεδρος συνεχίζοντας την συνεδρίαση και εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος είπε ότι:
Κατά ανεπίσημη πληροφορία μας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επεξεργάζεται σχέδιο σύμφωνα με το οποίο πρόκειται να προχωρήσετε στο κλείσιμο των Ειρηνοδικείων Δερβενίου και Ξυλοκάστρου.
Πρέπει να γίνει αντιληπτό από το εν λόγω Υπουργείο ότι μια τέτοια ενέργεια θα αποτελέσει την ταφόπλακα για τον Δήμο μας και πλέον έχουμε αρχίσει να πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια ακόμα «επιθετική ενέργεια» κατά των δημοτών του Δήμου μας.
Μετά το διαδοχικό κλείσιμο των:
• Ι.Κ.Α στο Δερβένι
• Αστυνομικού Σταθμού στο Δερβένι
• ΟΤΕ στο Δερβένι και το Ξυλόκαστρο
• Δ.Ο.Υ Δερβενίου και την επικείμενη παύση της λειτουργίας και της Δ.Ο.Υ του Ξυλοκάστρου,
το κλείσιμο και των δύο Ειρηνοδικείων, θα αποτελέσει το επιστέγασμα των κυβερνητικών ενεργειών-προσπαθειών για την ερημοποίηση ενός ολόκληρου Δήμου με 35 δημοτικές κοινότητες, με έκταση 450 τετ. χιλιομ. που καλύπτει ολόκληρη τη δυτική Κορινθία.
Τέτοιες αποφάσεις, που έχουν τόσο μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου μας πρέπει, τουλάχιστον, να παίρνονται σε συνεννόηση και διάλογο με την τοπική αυτοδιοίκηση Α΄ βαθμού και όχι να βρισκόμαστε πάντα στη δυσχερή θέση να προσπαθούμε να αποτρέψουμε το κακό.
Τέλος για μια ακόμα φορά παρακαλούμε να αναλογιστούν τις αρνητικές κοινωνικοοικονομικές συνέπειες για τους συνδημότες μας, μιας τέτοιας απόφασης, οι οποίες θα προστεθούν στις τραγικές επιπτώσεις που βιώνουμε ήδη σήμερα, λόγω της οικονομικής κρίσης, και να καταλάβουν ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και τα δύο Ειρηνοδικεία.-
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
΄΄Το Δημοτικό Συμβούλιο Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης εκφράζει την έντονη διαφωνία του για το κλεισιμο των Ειρηνοδικείων Δερβενίου και Ξυλοκάστρου και ζητά την διατήρησή τους για τους παρακάτω λόγους:
Πρέπει να γίνει αντιληπτό από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι μια τέτοια ενέργεια θα αποτελέσει την ταφόπλακα για τον Δήμο μας και πλέον έχουμε αρχίσει να πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια ακόμα «επιθετική ενέργεια» κατά των δημοτών του Δήμου μας.
Μετά το διαδοχικό κλείσιμο των:
• Ι.Κ.Α στο Δερβένι
• Αστυνομικού Σταθμού στο Δερβένι
• ΟΤΕ στο Δερβένι και το Ξυλόκαστρο
• Δ.Ο.Υ Δερβενίου και την επικείμενη παύση της λειτουργίας και της Δ.Ο.Υ του Ξυλοκάστρου,
το κλείσιμο και των δύο Ειρηνοδικείων, θα αποτελέσει το επιστέγασμα των κυβερνητικών ενεργειών-προσπαθειών για την ερημοποίηση ενός ολόκληρου Δήμου με 35 δημοτικές κοινότητες, με έκταση 450 τετ. χιλιομ. και που καλύπτει ολόκληρη τη δυτική Κορινθία.
Τέτοιες σημαντικές αποφάσεις, που έχουν τόσο μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου μας πρέπει, τουλάχιστον, να παίρνονται σε συνεννόηση και διάλογο με την τοπική αυτοδιοίκηση Α΄ βαθμού και όχι να βρισκόμαστε πάντα στη δυσχερή θέση να προσπαθούμε να αποτρέψουμε το κακό.
Τέλος παρακαλούμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να αναλογιστεί τις αρνητικές κοινωνικοοικονομικές συνέπειες για τους συνδημότες μας, μιας τέτοιας απόφασης, η οποία θα προστεθεί στις τραγικές επιπτώσεις που βιώνουμε ήδη σήμερα, λόγω της οικονομικής κρίσης, και να καταλάβει ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και τα δύο Ειρηνοδικεία.-
Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί :
1.)Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Αντώνη Ρουπακιώτη
2)/ Υφυπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Κωνσταντίνο Καραγκούνη
3) Βουλευτές Ν. Κορινθίας α)κ. Χρίστο Δήμα β)κ. Κωνσταντίνο Κόλλια
γ)κ. Νικόλαο Ταγαρά δ)κ. Ευστάθιο Μπούκουρα
4)Βουλευτή Ν. Αχαΐας κ. Νίκο Τσούκαλη
5) Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου – Δυτικής Ελλάδος – Ιονίου κ. Μανώλη Αγγέλακα
6) Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη
6) Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Γεώργιο Δέδε .
7) Δικηγορικό Σύλλογο Κορίνθου
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 228/2012.
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Η Πρόεδρος Τα Μέλη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ