Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012

Αποκατάσταση της διάβρωσης του Κορινθιακού σε τρείς μήνες


Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναμένει την τελική απόφαση της νέας ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ προκειμένου να της δοθεί η δυνατότητα για εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης μελετητικής προσέγγισης για τη συνολική αντιμετώπιση των φαινομένων διάβρωσης σε ολόκληρο τον Κορινθιακό κόλπο και για την πιλοτική της εφαρμογή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης κατά την υπογραφή της σύμβασης για την «Αποκατάσταση διαβρώσεων τμημάτων της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών από τη δράση του κυμματισμού του Κορινθιακού», ύψους 1,4 εκατομμύρια ευρώ περίπου και χρόνο υλοποίησης τους τρείς μήνες.  

Παρακάτω παρατίθενται τα τεχνικά στοιχεία του έργου:

Από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι

σήμερα ημέρα Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012 υπογράφεται η σύμβαση κατασκευής του έργου          Αποκατάσταση διαβρώσεων τμημάτων της Π.Ε.Ο Κορίνθου – Πατρών από την δράση του κυματισμού του Κορινθιακού ”, προϋπολογισμού 2.000.000,00 €, με την εργοληπτική επιχείρηση “ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΕ”, η οποία ανακηρύχθηκε μειοδότης με μέση τεκμαρτή έκπτωση 13% στον διαγωνισμό που διεξήχθη στις 14 – 03 – 2012 και επικυρώθηκε με την υπ’ αρ. 368/2012  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το ποσόν της συναπτόμενης σύμβασης είναι 1.414.634,16 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι τρεις  (3) μήνες δηλαδή έως 19-10-2012.

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών για την αποκατάσταση φθορών που έχουν επέλθει σε τμήματα της Π.Ε.Ο Κορίνθου – Πατρών από την δράση του κυματισμού του Κορινθιακού. Προτεραιότητά μας είναι η αποκατάσταση φθορών στο φθαρμένο τμήμα στην περιοχή παραλίας Διμηνιού και αμέσως μετά η αποκατάσταση φθορών στο τμήμα που εκτείνεται στον οικισμό Δερβενίου όπου παρατηρούνται έντονα γεωλογικά φαινόμενα τα οποία θέτουν σε κίνδυνο τις πλησίον υπάρχουσες οικοδομές. Επίσης προβλέπεται η αποκατάσταση φθορών στους κατάντι τοίχους της οδού από τις υποσκαφές που δημιουργήθηκαν από την δράση του κυματισμού του Κορινθιακού στον οικισμό Λυκοποριάς.

Οι επιδράσεις από την δράση του κυματισμού του Κορινθιακού είναι χρόνιες και επαναλαμβανόμενες δημιουργώντας έντονα φαινόμενα διάβρωσης κατά τμήματα σε όλο το μήκος των ακτών. Για τον σκοπό αυτό η Περιφέρεια βρίσκεται σε συνεννόηση προκειμένου να υπάρξει μια συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος.