Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣH 9η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως η «Ημέρα της Ευρώπης» στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μ' αυτό τον τρόπο τιμάται η Δήλωση του Robert Schuman, του γάλλου υπουργού Εξωτερικών, στις 9 Μαΐου 1950 που αποτελεί την εκκίνηση της δημιουργίας του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. (άρχισαν από χθες), που σκοπεύουν στην καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις δράσεις και τις πολιτικές της Ε.Ε. με τη συμμετοχή και της Αυτοδιοίκησης.
Στο πλαίσιο αυτό, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σε συνεργασία, είτε με εξειδικευμένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις είτε μέσω της Αυτοδιοίκησης και του Δικτύου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης «Europe Direct» (δήμοι και περιφέρειες), οργανώνουν σειρά εκδηλώσεων/δράσεων σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Κέρκυρα, Κομοτηνή και Λαμία.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αφορμή τη φετινή επέτειο, ξεκινά μια μεγάλη δημόσια διαβούλευση για θέματα που αφορούν στους πολίτες. Η διαβούλευση θα διαρκέσει τέσσερις μήνες, μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, και κατά το χρονικό αυτό διάστημα οι πολίτες θα ερωτηθούν σχετικά με τα εμπόδια που υπάρχουν στην άσκηση των δικαιωμάτων τους ως πολιτών της Ε.Ε., όταν ταξιδεύουν στην Ευρώπη, όταν ψηφίζουν ή θέτουν υποψηφιότητα σε εκλογές ή όταν κάνουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά.
Η διαβούλευση διεξάγεται εν όψει του 2013 που είναι το «Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών» (IP/11/959). Οι πληροφορίες που συγκεντρωθούν θα ενσωματωθούν άμεσα στο θεματολόγιο πολιτικής της Επιτροπής και θα αποτελέσουν τη βάση για την Έκθεση για την ιθαγένεια της Ε.Ε. του 2013, η οποία θα υποβληθεί ακριβώς σε ένα χρόνο από σήμερα: στις 9 Μαΐου 2013.
Για να εξασφαλιστεί ότι αυτή η προσπάθεια θα είναι επιτυχής, τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης «Europe DIRECT» (οι δήμοι και οι περιφέρειες δηλαδή) βοηθούν στην προβολή της έναρξης της διαβούλευσης, στις 9 Μαΐου και  θα συνεχίσουν να την προβάλλουν μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου. Για το σκοπό αυτό, θα διατίθενται στα Κέντρα:
  • Μια ειδική ιστοσελίδα ec.europa.eu/your-rights-your-future.
  • Ένα φυλλάδιο για τις δημόσιες εκδηλώσεις γύρω στις 9 Μαΐου και κατά τους προσεχείς μήνες, διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες.
  • Διαδίκτυο και κοινωνικά Μέσα Ενημέρωσης.
  • Η έκθεση του 2010 για την Ιθαγένεια σε όλες τις γλώσσες για λήψη και εκτύπωση καθώς και για χρήση σε σχετικές εκδηλώσεις. Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε  στα Κέντρα τον Πίνακα για την Ιθαγένεια του 2010: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/index_en.htm.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Αρχική σελίδα της αντιπροέδρου Viviane Reding, επιτρόπου Δικαιοσύνης της Ε.Ε.: http://ec.europa.eu/reding
Δημόσια διαβούλευση: http://ec.europa.eu/your-rights-your-future
Ιθαγένεια της ΕΕ: http://ec.europa.eu/justice/citizen
Αίθουσα Τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης: http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm