Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

Ένταξη Έργων στο ΕΣΠΑ 2007 - 2013 - ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ένταξη Έργων στο ΕΣΠΑ 2007 - 2013 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε τις αποφάσεις ένταξης για χρηματοδότηση των ακόλουθων έργων στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 συνολικού προϋπολογισμού 7.008.503,50

Ειδικότερα,
1.      «ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 7.008.503,50 €, με Τελικό Δικαιούχο το Δήμο Σπάρτης.

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω Προγραμματικής Σύμβασης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου – ΠΕ Λακωνίας
Αφορά την ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος  του Μουσικού Σχολείου Σπάρτης, στην περιοχή Κλαδά Δήμου Σπάρτης Νομού Λακωνίας, νοτίως του νεόδμητου συγκροτήματος του Τ.Ε.Ι Σπάρτης.
Διαμορφώνεται σε τρία βασικά τμήματα – λειτουργικές ενότητες, περιλαμβάνει συνολικά 35 άιθουσες διδασκαλίας μαζί με τα εργαστήρια, με συνολικό εμβαδό ορόφων 3.115,72 m2.
-      Το τμήμα 1 περιλαμβάνει δυο παράλληλες πτέρυγες εκ των οποίων η πρώτη περιέχει σε τρεις στάθμες: τη διοίκηση, αίθουσες ατομικών μαθημάτων και τα εργαστήρια μουσικής παιδείας. Η δεύτερη πτέρυγα είναι επίσης τριώροφη και περιλαμβάνει : αίθουσες διδασκαλίας γενικών μαθημάτων, εργαστήρια μουσικής, την αίθουσα μουσικών συνόλων – χορωδίας και σε υπόγεια στάθμη αποθηκευτικούς χώρους και χώρους Η/Μ Εγκαταστάσεων.
-      Στο κεντρικό τμήμα μεταξύ 1 & 2 προβλέπεται : η κεντρική είσοδος, το κλιμακοστάσιο, η Βιβλιοθήκη, το Κυλικείο – Τραπεζαρία και υπόστεγος χώρος.
-      Το τμήμα 2 περιλαμβάνει δυο παράλληλες πτέρυγες εκ των οποίων η πρώτη περιέχει σε τρεις στάθμες : γραφεία, αίθουσες ατομικών μαθημάτων, ανελκυστήρα και χώρους υγιεινής. Η δεύτερη πτέρυγα περιλαμβάνει : αίθουσες διδασκαλίας γενικών μαθημάτων και εργαστήρια γενικής παιδείας.
-      Το τμήμα 3 περιλαμβάνει την Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων. Στο υπόγειο περιλαμβάνονται οι απαραίτητοι βοηθητικοί χώροι (αποδυτήρια, αποθήκες, Η/Μ χώροι).