Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ http://www.psaxnodouleia.gr/wp-content/uploads/2015/06/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%9E%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%82.jpg
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                            Ξυλόκαστρο 3 Nοεμβρίου 2017 
                                                             Αριθμ.Πρωτ. 16985
     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 


Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την   ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 & ΩΡΑ 19:00΄  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 
  

1.   Τροποποίηση προϋπολογισμού για εκτέλεση εργασιών αντιμετώπισης του φαινομένου της λειψυδρίας.
2.   Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.Ε.) για την εκτέλεση του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
3.   Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης για το έτος 2018.
4.   Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2018.
5.   Περί συνεδρίασης στη Δ.Ε. Ευρωστίνης.
6.   Έγκριση δέσμευσης εγγραφής πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και των Νομικών Προσώπων του-Έγκριση διενέργειας προμήθειας.
7.   Έγκριση δέσμευσης εγγραφής πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 για την προμήθεια τροφίμων- Έγκριση διενέργειας προμήθειας.
8.   Έγκριση αρ 1/2017 απόφασης συμβουλίου τοπικής κοινότητας Ρίζας περί ονομασίας βρύσης.
9.   Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου.
10. Έγκριση αρ 51/2017 απόφασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2016.
11. Αίτημα κ. Κραββαρίτη Γεωργίου για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου έμπροσθεν της οικίας του στην οδό Αραβαντινού 11 στο Ξυλόκαστρο.
12. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) Δ.Ε.  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» με αρ. μελ 6/2017».
14. Έγκριση και παραλαβή τμήματος της υπηρεσίας «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΠΑΖΩΜΑΤΟΣ».


  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ