Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Έτσι θα αναγνωρίσετε την προϋπηρεσία σας (εγκύκλιος)

Οδηγίες για την αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4354/2015 (νέου μισθολογίου), δίνει με εγκύκλιό του το υπουργείο Δικαιοσύνης.  «Μετά τη δημοσίευση του νέου μισθολογίου ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015 τ.Α’), η έναρξη ισχύος του οποίου ορίζεται από την 1-1-2016, η υπηρεσία μας έγινε αποδέκτης τεράστιου αριθμού αιτημάτων δικαστικών υπαλλήλων σχετικών με την αναγνώριση προϋπηρεσίας. Προκειμένου να προβούμε στην ορθή διαχείριση των ως άνω αιτήσεων, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα, όπως αυτά προκύπτουν από τις διατάξεις των άρθρων : 7, 11( παρ.4 α και β) και 26 του ανωτέρω νόμου, σε συνδυασμό με τις οδηγίες της ερμηνευτικής εγκύκλιου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αριθμ. 2/1015 /ΔΕΠ/5-1-2016 (ΑΔΑ:ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7), αναφέρει χαρακτηριστικά η εγκύκλιος
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  

aftodioikisi.gr