Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

Πρόσληψη 5 ατόμων στο Δ. Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

Τον προγραμματισμό πρόσληψης τακτικού προσωπικού για το έτος 2016 ανακοινώνει ο ∆ήµος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, από τις κενές θέσεις του Ο.Ε.Υ. των κατωτέρω ειδικοτήτων ιεραρχικά:
  1. ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών – ένας [1] Υπάλληλος
  2. ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών – ένας [1] Υπάλληλος
  3. ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού – ένας [1] Υπάλληλος
  4. ΤΕ Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας – ένας [1] Υπάλληλος
  5. ΠΕ Γεωπόνων – ένας [1] Υπάλληλος
ΑΠΟΦΑΣΗ