Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣhttp://www.alexandreia-gidas.gr/wp-content/uploads/2015/01/vesss-%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-600x340.jpgΟ Υπεύθυνος του Τομέα Φορολογικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, για τη θέσπιση αφορολόγητου στις αγροτικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Υπάρχει άμεση ανάγκη να αποσαφηνιστεί το καθεστώς φορολόγησης των αγροτών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις ενισχύσεις και στις αποζημιώσεις και με δεδομένο ότι, σε λίγο καιρό, θα υποβληθούν οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
Αν συνυπολογιστούν οι ενισχύσεις και οι αποζημιώσεις στα ακαθάριστα έσοδα που δηλώνουν οι αγρότες, τότε είναι σαφές ότι η φορολογική επιβάρυνση που θα προκύψει θα είναι υπέρμετρη.
Η Νέα Δημοκρατία είχε δεσμευθεί ότι δεν θα συμπεριλαμβάνονταν στο φορολογητέο εισόδημα και θα έφερνε, άμεσα, τη σχετική νομοθετική ρύθμιση, αν δεν μεσολαβούσαν οι εκλογές.
Πέρα από το προφανές, αφού δεν μπορεί να φορολογείται ως εισόδημα η ενίσχυση ή η αποζημίωση από καταστροφές καλλιεργειών, υπάρχει άμεση ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης, που θα δίνει οριστική λύση στο ζήτημα.
Η κυβέρνηση, δια του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, είχε δεσμευθεί ότι η σχετική τροπολογία θα είχε κατατεθεί στο νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις, κάτι που δεν έγινε.
Οφείλει άμεσα, με το άνοιγμα της Βουλής, αμέσως μετά το Πάσχα, να καταθέσει νομοθετική ρύθμιση για το αφορολόγητο των αγροτικών ενισχύσεων και των αποζημιώσεων.