Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

Δήμος Ξυλoκάστρου - Ευρωστίνης Πρόσκληση για συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 20/02/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               Ξυλόκαστρο 16.2.2015
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ                   Αριθ. πρωτ. 1926
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                             ΠΡΟΣ: Μέλη Επιτροπής ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
                                      Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης, στις 20 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:
1. Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε διάφορες οδούς του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (Κάτω Πιτσά, Λυκοποριά, Στόμιο, Λυγιά, Δερβένι, Πεταλού, Μαύρα Λιθάρια).
2. Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε διάφορες οδούς του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (Ξυλόκαστρο, Κάτω Λουτρό, Καμάρι).
3. Έγκριση παράτασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (γέφυρα Θαλερού).

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                       ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ