Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

Μαρία Σπυράκη: Ενίσχυση των Μηχανισμών Ελέγχου για τη Διαφάνεια ζητά με ερώτησή της η Ευρωβουλευτής της Ν.Δ. και του Ε.Λ.Κ. Μαρία Σπυράκη
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Βρυξέλλες, 05 Νοεμβρίου 2014
 http://www.star.gr/publishingimages/2014/05/260514150729_9727.jpgΤην ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου για τη  Διαφάνεια στη χρήση των κοινοτικών πόρων , ζητά με ερώτησή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωβουλευτής της Ν.Δ. και του Ε.Λ.Κ. Μαρία Σπυράκη.
Αφορμή στάθηκε  η αποκάλυψη  έρευνας  της OLAF  (Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης), που οδήγησε στην άσκηση ποινικών διώξεων για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στα κοινοτικά προγράμματα «Πολιτεία» και «Κοινωνία της Πληροφορίας».
Παράλληλα στην ίδια έκθεση εμφανίζονται  χώρες χωρίς καμία(!) παρατυπία (Ιρλανδία και Βέλγιο), ενώ άλλες όπως η Ιταλία «πρωταθλήτριες» στην διαφθορά με 213 κοινοποιημένες παρατυπίες.
Ολόκληρη η ερώτηση της Μαρίας Σπυράκη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως εξής:
Ενίσχυση της διαφάνειας στη διαχείριση κοινοτικών πόρων
Στην τελευταία έκθεση της  Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης επισημαίνεται η αύξηση των αναφορών για απάτες και παρατυπίες κατά 15%, ενώ τα αντίστοιχα ποσά που αφορούν τα εν λόγω περιστατικά μειώνονται. Παράλληλα παρατηρούνται  σημαντικές αποκλίσεις στον προσδιορισμό της απάτης και της παρατυπίας, μεταξύ των κρατών-μελών, με αποτέλεσμα χώρες όπως η Ιταλία να έχουν συνολικά 213 κοινοποιημένες παρατυπίες στον τομέα της Γεωργίας, ενώ χώρες, όπως η Ιρλανδία ή το Βέλγιο, να μην έχουν καμία κοινοποιημένη παρατυπία. Επίσης, πρόσφατα αποκαλύφθηκε στην Ελλάδα έρευνα της OLAF που οδήγησε στην άσκηση ποινικών διώξεων για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στα κοινοτικά προγράμματα «Πολιτεία» και «Κοινωνία της Πληροφορίας».
Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει τόσο σχετικά με την ενίσχυση της διαφάνειας και την χρηστή διαχείριση των κοινοτικών πόρων κατά ενιαίο τρόπο, αλλά και για τον ταχύτερο εντοπισμό φαινομένων διασπάθισής τους.
2. Σε τί βαθμό θεωρεί ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αποτρέπει την εμφάνιση παρόμοιων φαινομένων διαφθοράς και κατά πόσον η επέκταση των αρμοδιοτήτων των υπαρχόντων ελεγκτικών μηχανισμών επιδρά θετικά για την μελλοντική αντιμετώπισή τους.
3. Θεωρεί σκόπιμη την ανάθεση αρμοδιοτήτων ειδικού εισαγγελέα ακόμη και στη βάση των υπαρχόντων ελεγκτικών μηχανισμών;