Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Πώς θα οριστούν τα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων & συνδέσμων ΟΤΑ (εγκύκλιος)

Το Υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιό του διευκρινίζει πως πρέπει να ορίζονται τα νέα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων και των συνδέσμων των δήμων, μετά τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην σχετική νομοθεσία. Ειδικότερα η εγκύκλιος αναφέρεται στον τρόπο εκλογής των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των δήμων, των δημοτικών ιδρυμάτων, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των σχολικών επιτροπών, των δημοτικών λιμενικών ταμείων, των συνδέσμων ΟΤΑ, των οργάνων διοίκησης των συνδέσμων των ΟΤΑ, των  αντιπροσώπων δήμων στο διοικητικό συμβούλιο συνδέσμου ΟΤΑ, των διοικητικών συμβουλίων των διαβαθμικών συνδέσμων ΟΤΑ, του Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Αττικής. Επίσης διευκρινίζει τον τρόπο εκλογής των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου  των δήμων, ήτοι των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων,  των ΔΕΥΑ και των δημοτικών ανώνυμων εταιρειών. Ειδική αναφορά γίνεται και στον τρόπο εκλογής των οργάνων των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).
Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ

aftodioikisi.gr