Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

Σύσκεψη στο Επιμελητήριο με θέμα την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων του Νομού τις Κυριακές.

Σύσκεψη στο Επιμελητήριο 1.JPG
Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013, μετά από πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας κου Γιώργου Δέδε, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Επιμελητήριο Κορίνθιας με θέμα την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων του Νομού τις Κυριακές.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν η επεξεργασία των προτάσεων όλων των εμπλεκομένων φορέων σχετικά με τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις λοιπές Κυριακές του χρόνου, πέραν των επιτρεπόμενων επτά (7) που ορίζεται στο Νόμο 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής διατάξεων και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα με το Νόμο, ο Αντιπεριφερειάρχης οφείλει να εκδώσει  αιτιολογημένη απόφαση έως τις 8 Νοεμβρίου 2013 για τον ορισμό των περιοχών στις οποίες επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων  και τις υπόλοιπες Κυριακές του χρόνου.

Όπως δήλωσε ο κ. Αντιπεριφερειάρχης, η έκδοση μίας τέτοιας απόφασης απαιτεί την ύπαρξη γόνιμου διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την οικονομική κρίση που πλήττει επιχειρήσεις και ιδιώτες. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την επεξεργασία των προτάσεων των φορέων θα αποτελέσουν τη βάση για την έκδοση της εν λόγω απόφασης με την οποία θα επιχειρηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός συγκερασμός των απόψεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι εκπρόσωποι από τους Εμπορικούς Συλλόγους Κορίνθου, Κιάτου, Λουτρακίου, Αγίων Θεοδώρων, Νεμέας, Ξυλοκάστρου, του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κορινθίας, της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου, των Εργατικών Κέντρων Λουτρακίου και Κορίνθου και της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδας. Στη συνάντηση παρευρέθη και η  προϊσταμένη της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κορινθίας κα Β. Σταυροπούλου.

Στη διάρκεια της σύσκεψης κατατέθηκαν και εγγράφως οι απόψεις των συμμετεχόντων σε μία προσπάθεια σύγκλισης των προβληματισμών των κοινωνικών εταίρων. Η συζήτηση έκλεισε με πρόταση του κ. Αντιπεριφερειάρχη για ένα νέο κύκλο επαφών με βάση το αποτέλεσμα της συνάντησης αυτής, προκειμένου στη συνέχεια να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το Ν.4177/13 απόφαση με τη μέγιστη δυνατή αποδοχή και συναίνεση.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ