Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

Προκήρυξη 44 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην ΕΕ

prokiriksi
Νέα προκήρυξη για την πλήρωση 44 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ, με τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στις 25 Οκτωβρίου και στις 25 Νοεμβρίου (αναλόγως της θέσης που προκηρύσσεται), σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Όπως σημειώνεται, οι εθνικοί εμπειρογνώμονες κατά κανόνα αποσπώνται από τις δημόσιες υπηρεσίες των κρατών-μελών της ΕΕ, και ως εκ τούτου στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι δημόσιοι υπάλληλοι σε κρατικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Εκτός από τους δημόσιους υπαλλήλους, μπορούν επίσης να αποσπαστούν στην Επιτροπή και εμπειρογνώμονες από διεθνείς οργανισμούς, από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα καθώς και από οργανισμούς που υπάγονται στον δημόσιο τομέα, ειδικότερα όταν οι δεξιότητες και οι γνώσεις που διαθέτουν αυτοί είναι απαραίτητες.
Επίσης, συνίσταται οι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση μόνο για τη θέrografa.grη στην οποία αντιστοιχούν τα προσόντα και η εμπειρία τους.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία.

ysterografa.gr