Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013


Στα πλαίσια της 4ης Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013 υλοποιείται το κοινοτικό δανειοδοτικό πρόγραμμα με τίτλο <<JEREMIE>>,που αποσκοπεί στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, την βελτίωση της επιχειρηματικότητας και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις (νεοσύστατες, υφιστάμενες ή υπό σύσταση) κάθε νομικής μορφής (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., ατομικές),που δραστηριοποιούνται στον κλάδο <<Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών>>. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για ενημέρωση στις τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ και ALPHA BANK και να υποβάλλουν τις αιτήσεις, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τον Οκτώβριο του 2013 υπό την προϋπόθεση ότι ο προϋπολογισμός του  Προγράμματος, ανά γεωγραφική περιοχή, δεν έχει εξαντληθεί νωρίτερα.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας (Κροκιδά 2) λειτουργεί ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 7:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., σχετικά με τα επενδυτικά προγράμματα ΕΣΠΑ <<2007-2013>> και τον Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011 στα πλαίσια υλοποίησης δράσης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας στο Νομό Κορινθίας, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ