Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021

Θέση Εργασίας Γραμματειακής Υποστήριξης στην Κόρινθο

 

  Ο Όμιλος Εταιρειών Π. & Δ. ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗ ΙΚΕ - Rap Group ζητά να προσλάβει άτομο για γραμματειακή υποστήριξη διεύθυνσης, με κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων μέσω Internet και Social Media για πλήρη απασχόληση στην Κόρινθο.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άτομα με σχετική εμπειρία στο αντικείμενο
  • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Γνώσεις Υπολογιστών και Social Media
 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 27410 74488
Βιογραφικά στο email: info@rapgroup.gr

Ραψωματιώτης Δημήτρης