Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021

"Λυσιστράτη", από τον σύλλογο Φίλοι Γραμμάτων και Τεχνών "Ο Λύσιππος"