Παρασκευή 23 Απριλίου 2021

Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου - Σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων, μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Ουκ ολίγες σημαντικές αποφάσεις πήρε πρόσφατα το συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Μερικές από αυτές ήταν:

 – Η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, για τη συντήρηση/σήμανση της επαρχιακής οδού Λυκοποριά – Καλλιθέα – Ελληνικό, συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00 €,

 – Η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού, για το κλειστό γυμναστήριο Ξυλοκάστρου, συνολικού προϋπολογισμού 118.544,00 €,

– Η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Ανάπτυξη ειδικών ( εσωτερικών) σχεδίων αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) για εγκαταστάσεις SEVESO στην Περιφέρεια Πελοποννήσου – «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ» (ΕΛΛΑΣ) διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.», συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00€,

– Η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Ανατολικής Μάνης, για την κατασκευή υποδομών, για την αντιπυρική προστασία του Δήμου Ανατολικής Μάνης, συνολικού προϋπολογισμού 550.000,00 €.

– Η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Ανατολικής Μάνης, για την αποκατάσταση δημοτικής οδοποιίας πυρόπληκτης περιοχής του Δήμου Ανατολικής Μάνης, από τις πυρκαγιές Αυγούστου 2020, συνολικού προϋπολογισμού 950.000,00,

– Η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση του έργου: «Μελέτη του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης», συνολικού προϋπολογισμού 2.750.000,00€.