Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020

Δημοπράτηση έργων, αγροτικών δικτύων σε πυρόπληκτες περιοχές της Κορινθίας. - Τι αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

  

Μια σειρά από σημαντικές αποφάσεις πήρε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατά την τελευταία της συνεδρίαση.

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή, αποφάσισε να προχωρήσει και η δημοπράτηση έργων, που αφορούν αγροτικά δίκτυα, σε πυρόπληκτες περιοχές της Κορινθίας.

Εγκρίθηκε το πρόγραμμα της τουριστικής προβολής της Περιφέρειας, για το

2021.

Επίσης, εγκρίθηκε η σύσταση και η συγκρότηση επιτροπής, για να διεξάγει τον ανταγωνιστικό διάλογο, όσον αφορά το σπουδαίο έργο της μαρίνας Ναυπλίου, μέσω ΣΔΙΤ.

Συγχρόνως, προέβη στην ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, για το έργο που αφορά εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης στα Τρόπαια Γορτυνίας.

Αποφασίστηκε ακόμα η διενέργεια διαγωνισμού, για βελτιώσεις στο δρόμο Τρίπολη-Βούρβουρα-Άγιος Πέτρος Κυνουρίας.

Τέλος, η Επιτροπή, ενέκρινε την προμήθεια 6.000 τεστ ταχείας διάγνωσης αντιγόνου, προς ενίσχυση των δομών υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το τελευταίο βήμα, για την έναρξη υλοποίησης της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, έγινε με την απόφαση που η Οικονομική Επιτροπή έλαβε στην, τελευταία της συνεδρίαση.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποδέχθηκε το αίτημα του ιδιωτικού φορέα σύμπραξης για την επικαιροποίηση, μεταξύ άλλων, των παρεπόμενων εγγράφων (όπως η σύμβαση μελέτης – κατασκευής, η σύμβαση διαχείρισης), αλλά και των συμβάσεων χρηματοδότησης.

Το μόνο που απομένει τώρα, είναι μία τυπική υπογραφή του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και αμέσως μετά, η έναρξη των πρώτων έργων της ΣΔΙΤ.