Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019

Σε δημόσια διαβούλευση το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο - Τι προβλέπει


Μειώνονται οι πράξεις για τις οποίες το ΓΕΜΗ διενεργεί έλεγχο και πλέον καταχωρούνται και δημοσιεύονται αυτόματα από τις εταιρείες. Για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες εξαιρούνται από την αυτόματη δημοσίευση οι εταιρικές πράξεις που αφορούν την λύση, την διαγραφή, την αναβίωση και τους εταιρικούς μετασχηματισμούς. Για τις προσωπικές εταιρείες εξαιρούνται οι πράξεις εταιρικών μετασχηματισμών.

http://www.opengov.gr/ypoian/?p=10492  

Thedayaftergr