Σάββατο, 11 Μαΐου 2019

Γιατί τα μικρά ιατρικά εργαστήρια είναι προδιαγεγραμμένο ότι θα κλείσουν; Ποια η μεθόδευση του ΕΟΠΥΥ

Τα μνημονιακά χρόνια έχουν ιδιαιτέρως πιέσει τα οικονομικά του Ιδιωτικού τομέα της υγείας αφού σε τιμές που δεν είχαν αλλάξει από το 1991 επεβλήθηκαν στην αρχή υποχρεωτικές εκπτώσεις και στην συνέχεια, υποχρεωτικά επεβλήθηκε το clawback και το rebate, μέτρα προσωρινά, που τελικά έμειναν και συνεχίζονται. Αυτό συνέβη
γιατί ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ είναι κλειστός, δηλαδή είναι συγκεκριμένος για κάθε χρονιά, οπότε τις όποιες υπερβάσεις ο ΕΟΠΥΥ υποχρεωτικά τις μετακυλίει στους παρόχους του. Άρα ενώ ο ίδιος ο ΕΟΠΥΥ δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα, με τα οικονομικά του, το πρόβλημα το περνά σε όλους τους συμβεβλημένους παρόχους με τον ΕΟΠΥΥ (κλινικές, φαρμακευτικές εταιρείες, διαγνωστικά κέντρα, γιατρούς κλπ).
Έτσι οι εξετάσεις που γίνονται έχουν καταντήσει να γίνονται σε ευτελιστικές τιμές και πλέον αρκετές από αυτές πληρώνονται (πάντα με καθυστέρηση) κάτω του κόστους τους. ...................