Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

Προσκληση Δ. Σ. Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                      Ξυλόκαστρο 7 Ιουνίου 2018 
                                                       Αριθμ.Πρωτ. 5602

     Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η        Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 11  ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 & ΩΡΑ 20:30΄  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:   

1.   Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιδήμαρχου Πολιτισμού και ενός (1) δημοτικού συμβούλου  στην Κίνα,  με σκοπό την προώθηση των σχετικών διαδικασιών για την αδελφοποίηση του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης με την πόλη LONGQUAN, επαρχίας ZHEJIANG, Λ.Δ. ΚΙΝΑΣ- Τροποποίηση προϋπολογισμού-Διάθεση πίστωσης. 
2.   Αποδοχή επιχορήγησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους- Τροποποίηση προϋπολογισμού
3.   .Έγκριση εκτέλεσης έργου ΄΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ΄΄ – πρώην ΣΑΤΑ 2018 & ΚΑΠ.
4.   Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής υπηρεσιών-προμηθειών.

  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                                    ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ