Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΈΣ http://content-mcdn.ethnos.gr/filesystem/images/20140730/low/assets_LARGE_t_420_54379758.JPG

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
                              ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-  ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
---------------------------------------------------------------
              ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
        ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Επισημαίνουμε στους ιδιοκτήτες νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός σχεδίου περιοχών την υποχρέωσή τους να διατηρούν αυτούς καθαρούς από ογκώδη αντικείμενα, κλαδιά, χόρτα, κ.λπ., όπως απαιτούν οι πυροσβεστικές διατάξεις και οι κανόνες προστασίας της δημοσίας υγείας.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ο καθαρισμός διενεργείται από τον Δήμο επιβάλλοντας πρόστιμο 50 λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου.
(άρθρο 94 ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ α/7-6-2010) «Καλλικράτης»Ο Αντιδήμαρχος

Παντελέου Κωνσταντίνος

Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων