Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Τερματικός σταθμός LNG και αεριοποίησή του στην Κόρινθο


Αγαπητοί φίλες/οι χαίρετε,
Σε συνέχεια προηγούμενης επιστολής μου  για τις  πλωτές εγκαταστάσεις  υγροποιημένου φυσικού αερίου που προγραμματίζει  να κατασκευάσει η MOTOR OIL στην θαλάσσια περιοχή των Αγ. Θεοδώρων, σήμερα σας αποστέλλω
Ένα κείμενο  με τους κινδύνους  που απορρέουν από αυτό. Δέστε  επισυναπτόμενο  αρχείο.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ   (   Γ.Γ. του Δ.Σ. ΤΗΣ ΑΛΚΥΩΝ )

Διώρυγα Gas: Αίτηση για κατασκευή πλωτού τέρμιναλ LNG στη Κόρινθο - energy-...
Κίνδυνοι από το υγροποιημένο φυσικό αέριο
Οι κίνδυνοι που συνδέονται με την ασφάλεια των τερματικών σταθμών ΥΦΑ είναι σε συζήτηση για πολλές δεκαετίες. Το ατύχημα στο Κληβελαντ το 1944, μία από τις πρώτες εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου στο οποίο σκοτώθηκαν 128 άτομα που δημιούργησε φόβους για τους κινδύνους του ΥΦΑ που εξακολουθούν να υπάρχουν και σήμερα. Βελτιώσεις στην τεχνολογίας και πρότυπα ασφαλείας από το 1940 έχουν κάνει ασφαλέστερες τις εγκαταστάσεις ΥΦΑ, παρολα αυτα σοβαροί κίνδυνοι παραμένουν, γιατί το ΥΦΑ είναι εγγενώς ασταθής και συνήθως μεταφέρεται  και αποθηκεύεται σε μεγάλες ποσότητες. Τον Ιανουάριο του 2004, το ατύχημα σε τερματικό ΥΦΑ  στην Skikda της
Αλγερίας  όπου σκοτώθηκαν 27 άτομα και τραυματίστηκαν πάνω από 100 εργαζόμενοι έχουν φέρει στην επικαιρότητα τις ανησυχίες για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων ΥΦΑ.
Ανησυχίες για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων  αποθήκευσης και τερματικών λιμενικών σταθμών έχουν δημιουργήσει εκτεταμένη αντιπαράθεση σε περιοχές όπου σχεδιάζεται η κατασκευή τέτοιων εγκαταστάσεων. Για παράδειγμα,  στην ακτή του Maine, Long Island Sound ο σχεδιασμός τερματικού σταθμού ΥΦΑ (γνωστός σαν Broadwater Energy)  έχει ξεσηκώσει τις τοπικές κοινωνίες και πολλοί πολιτικοί ανάμεσα τους και η Χίλαρι Κλίντον έχουν εκφράσει δημόσια την έντονη αντίθεσή τους).
Ένας τερματικός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου  ορίζεται από τη ΕΕ νομοθεσία (οδηγία 96/82/ΕΚ) σαν μια από τις τα πιο επικίνδυνες εγκαταστάσεις  - μια  εγκατάσταση Seveso II.  Η οδηγία 96/82/ΕΚ ονομάζεται οδηγία Σεβέζο ΙΙ, (και η οδηγία 82/501/ΕΟΚ οδηγία Σεβέζο Ι) αφορά την πρόληψη και καταστολή Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης. Πήρε το όνομα της από το γνωστό ατύχημα  διαρροής  χημικών (διοξίνης)  στο Σεβέζο της Ιταλίας το 1976.  
Φυσικοί κίνδυνοι του ΥΦΑ
Γενικά οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν αναφλεξιμότητα, κατάψυξη και ασφυξία.  Το φυσικό αέριο είναι εύφλεκτο,  και η ανεξέλεγκτη απελευθέρωση  υγροποιημένου φυσικού αερίου δημιουργεί κίνδυνους "πυρκαγιάς λίμνης" ή σε περιορισμένους χώρους κινδύνους έκρηξης.   
"Πυρκαγιά Λίμνης" απο ΥΦΑ σε μικρής κλίμακας πείραμα
«Πυρκαγιές λίμνης» (fire pools). Μολονότι εξακολουθούν να εκφράζονται διαφωνίες για  συγκεκριμένους κινδύνους ΥΦΑ,   φαίνεται να υπάρχει ομοφωνία για τις  «πυρκαγιές λίμνης» (fire pools) ότι είναι από τους   σοβαρότερους κινδύνους από το ΥΦΑ. Μια «πυρκαγιά λίμνης» είναι μια φωτιά στροβιλώδους διάδοσης  που καίει πάνω από μια οριζόντια «λίμνη» εξατμιζόμενου καυσίμου, όπου το καύσιμο έχει μηδενική ή χαμηλή αρχική ορμή. Η «πυρκαγιά λίμνης»  μπορεί να είναι στατική (π.χ. όταν η «λίμνη» καύσιμου είναι περιορισμένη) ή μια "ταχέως εξαπλούμενη" πυρκαγιά.
Αν το ΥΦΑ διαρρεύσει κοντά σε μια πηγή ανάφλεξης, οι ατμοί ΥΦΑ  που δημιουργούνται από την εξάτμιση (σε μια εύφλεκτη συγκέντρωση με τον αέρα, 5% μέχρι 15%) θα καούν πάνω από την κηλίδα  του υγρού ΥΦΑ.  Η προκύπτουσα "πυρκαγιά λίμνης" θα εξαπλωθεί όπως εξαπλώνεται η κηλίδα ΥΦΑ μακριά από την πηγή διαρροής και το ΥΦΑ θα συνεχίσει να εξατμίζεται σε ατμούς. Μια τέτοια «πυρκαγιά λίμνης» είναι πολύ έντονη, η καύση της είναι πολύ γρήγορη και αναπτύσσει πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες από ότι οι φωτιές πετρελαίου ή βενζίνης. Μια τέτοια πυρκαγιά δεν μπορεί να κατασβησθεί. Θα πρέπει να αναλωθεί πρώτα όλο το ΥΦΑ για να  σβήσει. Δεδομένου ότι η «πυρκαγιά λίμνης» ΥΦΑ  αναπτύσσει πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε γρήγορο χρόνο, η θερμική ακτινοβολία μπορεί να τραυματίσει ανθρώπους και κάνει ζημία σε ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε σημαντική απόσταση από την «πυρκαγιά λίμνης». Πολλοί ειδικοί συμφωνούν ότι η πυρκαγιά λίμνης από ΥΦΑ, ειδικά πάνω σε νερό, είναι ο πιο σοβαρός κίνδυνος ΥΦΑ.
Διασπορά, ανάφλεξη  και έκρηξη ατμών ΥΦΑ.
Το ΥΦΑ αν διαρρεύσει  αεριοποιείται  γρήγορα και δημιουργεί ένα   νέφος ψυχρών ατμών φυσικού αερίου. Ο όγκος του  αυξάνει 600 φορές και αναμειγνυόμενο με τον αέρα, ψύχει τον αέρα και  σχηματίζει ένα  κρύο λευκό σύννεφο ατμών που επειδή είναι  μεγαλύτερο σε πυκνότητα από τον αέρα δεν διαλύεται. Το σύννεφο αυτό  μπορεί να ταξιδέψει με τον άνεμο σε σημαντικές αποστάσεις, μέχρις ότου να συναντήσει μία πηγή ανάφλεξης ή να διαλυθεί  όταν αυξηθεί αρκετά η θερμοκρασία των ατμών. Το φυσικό αέριο όταν είναι σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (όπως το αέριο αγωγού)  είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και  ανεβαίνει στην ατμόσφαιρα οπού και διαλύεται  γρήγορα σε περίπτωση  διαρροής. Ωστόσο,  το ΥΦΑ λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας του, ψύχει τον αέρα, καθώς αεριοποιείται και αναμειγνύεται με τον αέρα. Το κρύο νέφος ατμών ΥΦΑ που δημιουργείται  παραμένει πυκνότερο από τον αέρα και (δεν διαλύεται αλλά) μετακινείται προς την κατεύθυνση του άνεμου. Εάν το κρύο νέφος του αεριοποιημένου ΥΦΑ εισέρθει σε ένα κλειστό χώρο (π.χ. ένα δωμάτιο ή κτήριο) και αναφλεχθεί  και θα εκραγεί. Στην καταστροφή  του Κλήβελαντ,  το ΥΦΑ διέρρευσε από ένα ρήγμα σε δεξαμενή στο σύστημα αποχέτευσης, όπου αεριοποιήθηκε και εξερράγη. Στη συνέχεια το νέφος ατμών ΥΦΑ μπήκε σε  κτίρια και σπίτια όπου με την ανάφλεξη εξερράγη,  εκτός του ότι   δημιούργησε μια μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή διαρροής του.
Αν η ανάφλεξή των ατμών ΥΦΑ γίνει κοντά στη πηγή της διαρροής, το θερμικό φορτίο από την ανάφλεξη μπορεί να μην είναι διαφέρει σημαντικά από μια «πυρκαγιά λίμνης» (fire pool), επειδή η ανάφλεξη του σύννεφου ατμών ΥΦΑ  θα μπορούσε πιθανότατα να καεί  προς τα πίσω μέχρι την πηγή της διαρροής  του ΥΦΑ (γνωστή και σαν flash fire ή cloud fire) και να μετατραπεί σε «πυρκαγιά λίμνης» (fire pool). Αν το σύννεφο αναφλεχθεί σε σημαντική απόσταση από την διαρροή, οι θερμική ζώνη επικινδυνότητας μπορεί να επεκταθεί σημαντικά. Η θερμική ακτινοβολία που προέρχεται από την ανάφλεξη ενός σύννεφου ατμών ΥΦΑ μπορεί να είναι πολύ υψηλή, μέσα στο αναφλεγόμενο σύννεφο, και κατά συνέπεια, ιδιαίτερα επικίνδυνη για τους ανθρώπους.
Εάν υπάρξει κάποιος περιορισμός στο σύννεφο ατμού ΥΦΑ, το μεθάνιο μπορεί να προκαλέσει τέτοιες καταστρεπτικές υπερπιέσεις που θα οδηγήσουν σε έκρηξη. Αυτός ο περιορισμός μπορεί να παρασχεθεί σε περιοχές γεμάτες με εξοπλισμό και κατασκευές μπορούν επίσης να διευκολύνουν τις καταστρεπτικές υπερπιέσεις εάν ένα σύννεφο ατμού αναφλεγεί μέσα σε αυτές. Παραδείγματος χάριν εάν ένα σύννεφο ατμού ΥΦΑ διεισδύσει σε εγκαταστάσεις χημικών διαδικασιών σε μια περιοχή με διάφορα σκάφη, κατασκευές, και σωληνώσεις και το σύννεφο αναφλεγεί, το τμήμα του σύννεφου μέσα σε εκείνη την περιοχή μπορεί να παραγάγει τις καταστρεπτικές υπερπιέσεις.
Αποστάσεις Αποκλεισμού
Πειραματικά δεδομένα και αναλυτικές εκτιμήσεις για εξάπλωση ατμών ΥΦΑ δείχνουν ότι ένα μεγάλο νέφος ατμών μπορεί να επεκταθεί  σε μεγάλες αποστάσεις, ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες και την μορφολογία του εδάφους.
Με βάση τα παραπάνω υπάρχουν δύο είδη ζωνών ασφαλείας γύρω από τον τερματικό σταθμό και την εγκατάσταση ΥΦΑ:  1)η θερμική ζώνη ασφαλείας ή αποκλεισμού  που επεκτείνεται σε μια απόσταση όπου η θερμική ακτινοβολία από πιθανή φωτιά  στην εγκατάσταση μειώνεται σε  κάτω από 1.600 BTU/hr/ft². Αυτό είναι το όριο όπου η φωτιά είναι επικίνδυνη για άτομα που βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους μετά από 30 δευτερόλεπτα έκθεσης.
2) Η ζώνη ασφαλείας  για το νέφος ατμών ΥΦΑ  που είναι η μέγιστη απόσταση που το  νέφος ατμών ΥΦΑ  μπορεί να ταξιδέψει και να εξακολουθεί να παραμένει εύφλεκτο. Άνθρωποι και περιουσίες στη ζώνη αυτή  θα καούν εάν το νέφος  ατμών ΥΦΑ  αναφλεχθεί.
Και οι δύο αυτές ζώνες ασφαλείας είναι σημαντικές. Το νέφος ατμών ΥΦΑ  μπορεί να σκοτώσει εκείνους που εκτίθενται  στο νέφος σε περίπτωση που αναφλεχθεί και υπάρχουν πολλές διαθέσιμες πηγές ανάφλεξης στις κατοικήσιμες περιοχές. Μια  φωτιά θα κάψει εκείνους που εκτίθενται σε θερμική ακτινοβολία σε επίπεδα υψηλότερα από 1.600 BTU / hr/ft ².
Για τον προσδιορισμό της  ζώνης αποκλεισμού (ασφαλείας),  κανονισμοί καθορίζουν ότι  η περιοχή κίνδυνου από το νέφος ατμών  ΥΦΑ θεωρείται η περιοχή όπου η μέση συγκέντρωση φυσικού αερίου στον αέρα είναι ίση προς ή μεγαλύτερη από το 2,5 % .
Να σημειώσουμε ότι η  έκταση μέσα και στις δυο ζώνες ασφαλείας (θερμική και διασποράς ατμών ΥΦΑ) σύμφωνα με την Αμερικανική νομοθεσία θα πρέπει να   ανήκει  ή ελέγχεται από φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης ΥΦΑ.
Μελέτη του  Δρ Jerry Havens   που έγινε από το  Public Utilities Commission of the State of California για την Ομοσπονδιακή Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι άτομα που ζουν σε ακτίνα 3 μιλίων  (5 χιλιομέτρων) από ένα τερματικό σταθμό ΥΦΑ βρίσκονται σε κίνδυνο. Η μελέτη  του καταλήγει στο συμπέρασμα  ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ζώνη ασφάλειας τουλάχιστον  3 μιλίων (5 χιλιομέτρων)   μεταξύ ενός τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου και μιας κατοικημένη περιοχής
Έκθεση της IoMosaic Corporation  διαπίστωσε ότι η μέγιστη επίδραση  της θερμικής ακτινοβολίας από πυρκαγιά σε ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς ΥΦΑ  χωρητικότητας  200.000 κυβικών μέτρων  θα οδηγήσει σε 50% απώλειες ζωής αυτών που ζουν σε απόσταση 3,7 χιλιόμετρα από την πηγή της πυρκαγιάς.
Να σημειώσουμε ότι  σύμφωνα με την νομοθεσία σε πολλές χώρες και στις δυο ζώνες ασφαλείας οι αποστάσεις καθορίζονται κατά περίπτωση με υπολογιστικά μοντέλα που παίρνουν υπόψη τους  της κατά τόπου συνθήκες  (ταχύτητα του ανέμου, την  ατμοσφαιρική  θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία, μορφολογία κλπ).
Για παράδειγμα,  ο κ. Μπαλαούρας υπολόγισε  ότι για τον τερματικό σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας  οι ατμοί ΥΦΑ είναι επικίνδυνοι σε μια ακτίνα 4.833 μετρων από το τερματικό σταθμό για μια διαρροή 14,300 κυβικών μέτρων ΥΦΑ.
Μια μελέτη από την Shannon LNG για ενα τερματικό σταθμό ΥΦΑ στη Ιρλανδία βρήκε οτι οι ατμοί ΥΦΑ μπορούν να ταξιδέψουν 12.4 χλμ πριν αναφλεχθούν. Έκθεση απο τα Sandia National Laboratories το 2006 υπολόγισε οτι οι ατμοί ΥΦΑ είναι εύφλεκτοι μέχρι 11.7 χλμ από την εγκατάσταση ΥΦΑ στο Cabrillo

Οι ζώνες ασφάλειας διαφέρουν για τα πλοία εν πλω και τα πλοία στο λιμάνι.   Οι ζώνες ασφάλεια των  λιμένων  καθορίζονται από τις λιμενικές αρχές  με βάση τον ειδικό  παράγοντες κινδύνου σε ένα δεδομένο τερματικό. Υπάρχουν δύο σκοποί για τις ζώνες ασφαλείας για πλοία ΥΦΑ: (1) να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότατα σύγκρουσης όταν το πλοίο είναι εν πλω και (2) κατά τον ελλιμενισμό, να προστατεύσει ιδιοκτησίες και το προσωπικό από τους κινδύνους που θα μπορούσαν να συνδέονται με μια ανάφλεξη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου, είναι ειδικά κατασκευασμένοι λιμένες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την  εκφόρτωση του υγροποιημένου φυσικού αερίου (όχι άλλες χρήσεις), όπως στην Ρεβυθούσα.
To SIGTTO (The Society of International Gas Tanker and Terminal Operators Ltd)  στις εκθέσεις του “Site Selection” και “LNG Operations in Port Areas: Essential best practices for the industry”, συμβουλεύει ότι , ότι είναι καλή πρακτική να θεσπιστεί ένα είδος  ζώνης αποκλεισμού γύρω από τα διερχόμενα  δεξαμενόπλοια ΥΦΑ. "Σε περίπτωση  που η κίνηση πλοίων είναι προς στην κατεύθυνση  του δεξαμενόπλοιου η ζώνη αυτή  μπορεί να εκτείνεται περίπου 1 έως 2 μίλια πριν από το δεξαμενόπλοιο ΥΦΑ. Μια  απόσταση που καθορίζεται από την απόσταση που απαιτείται για να σταματήσει με ασφάλεια ένα δεξαμενόπλοιο ΥΦΑ. Κίνηση που ακλουθεί το   δεξαμενόπλοιο ΥΦΑ θα πρέπει να αποκλειστεί σε ανάλογη απόσταση, επιτρέποντας περιθώρια για  το δεξαμενόπλοιο να επιβραδύνει και να κάνει ελιγμούς χωρίς αυτό να παρεμποδίζεται από την προσέγγιση  πλοίων.   Σε γενικές γραμμές, η κίνηση  πλοίων δεν θα πρέπει να είναι κοντύτερα από 1,5 μίλια μπροστά ή 0,5 μίλια πίσω από το δεξαμενόπλοιο ΥΦΑ »(σελίδα 15).
To  SIGTTO επίσης με σαφήνεια  καθορίζει τα κριτήρια που πρέπει να ακολουθηθούν για τη  "επιλογή του χώρου και του σχεδιασμού για προβλήτες και λιμένες ΥΦΑ». Αυτά περιλαμβάνουν (σελίδα 12):
α. Βρείτε μια θέση κατάλληλη μακριά από  πληθυσμιακά κέντρα
β. Βρέστε μια ασφαλή θέση,  μακριά από άλλη κίνηση  πλοίων και  κυματισμό. Για ένα "δεξαμενόπλοιο ΥΦΑ  χωρητικότητας 135.000 κυβικών μέτρων,  κύματα που ενδέχεται να έχουν δυσμενή αποτελέσματα είναι εκείνα που προσεγγίζουν άμεσα από μπροστά ή από πίσω, και έχουν ύψος πάνω από  1,5 μέτρο για περιόδους μεγαλύτερες των 9  δευτερόλεπτων" (σελίδα 7).
Κρυογενικά "εγκαύματα" -Άμεση Κατάψυξη .- Το ΥΦΑ επίσης εγκυμονεί κινδύνους, διότι είναι ακραία  κρύο (-161ο C ).  Άμεση επαφή με υγροποιημένο φυσικό αέριο θα προκαλέσει άμεση κατάψυξη εγκαταστάσεων και ατόμων.  Ευρεία έκθεση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία και θάνατο. Συστήματα δευτερεύοντων προστατευτικών περιβλημάτων γύρω από τις δεξαμενές αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι σχεδιασμένα για να συγκρατούν το περιεχόμενο των δεξαμενών, και σε επικίνδυνες περιοχές, προσωπικό φορά προστατευτικό ιματισμό.
Ασφυξία. Σε μία μεγάλης κλίμακας απελευθέρωση  ΥΦΑ, αυτό θα αρχίσει να  εξατμίζεται και οι ατμοί του να εκτοπίζουν τον αναπνεύσιμο αέρα. Εάν το ήδη εξατμισμένο ΥΦΑ δεν αναφλεγεί, και η συγκέντρωση του αερίου στον αέρα είναι αρκετά υψηλή, τότε αυτό είναι ικανό να δημιουργήσει ασφυξία .
Οποιαδήποτε μείωση στην συγκέντρωση του οξυγόνου έχει κάποιο ρίσκο όσο αναφορά τον πληθυσμό λόγω της αυξημένης ευαισθησίας τους (πνευμονικές, καρδιακές παθήσεις). Πάντως αναφορές έχουν δείξει ότι το ποσοστό μόνιμων τραυματισμών είναι πολύ  μικρό σε ανθρώπους με καλή φυσική κατάσταση και σε συνθήκες με συγκέντρωση οξυγόνου πάνω από 12.5% στο επίπεδο της θάλασσας. Για συγκέντρωση πάνω από 14% η συχνότητα των τραυματισμών (μόνιμων) είναι ακόμα μικρότερη.

Άλλοι κίνδυνοι
Κίνδυνος «ανατροπής» (Rollover) ΥΦΑ. Όταν ποσότητες ΥΦΑ διαφορετικών πυκνοτήτων αποθηκεύονται σε μια δεξαμενή δεν αναμιγνύονται αμέσως. Αντίθετα, εναποτίθενται κατά  ασταθή στρώματα μέσα στην δεξαμενή. Όταν αποθηκεύεται σε μεγάλες ποσότητες το ΥΦΑ στρωματοποιείται σε στρώματα διαφορετικών πυκνοτήτων. Μετά από ένα χρονικό διάστημα, αυτά τα στρώματα μπορεί αυθόρμητα «αναποδογυριστούν» (Rollover).  Για  παράδειγμα, εάν τα κάτω στρώματα  θερμανθούν με την φυσική θερμότητα, θα γίνει ελαφρύτερο από ανώτερα στρώματα.   Η «ανατροπή υγρών» που προκύπτει  (δηλ. τα κάτω στρώματα ΥΦΑ πάνε πάνω) στο  περιεχόμενο της δεξαμενής μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξάτμιση του πάνω από την ικανότητα των συσκευών εκτόνωσης της πίεσης. . Σε κάποιο σημείο, η υπερβολική πίεση μπορεί να οδηγήσει σε ρωγμές ή δομικά προβλήματα στη δεξαμενή  Για την αντιμετώπιση αυτού,  οι δεξαμενές ΥΦΑ  έχουν συστήματα προστασίας για τη «ανατροπή»  τα οποία περιλαμβάνουν  ανιχνευτές θερμοκρασίας και συστήματα ανάμειξης.
Απότομη μετάβαση φάσης (Rapid Phase Transition, RPT). Όταν απελευθερωθεί σε νερό, το ΥΦΑ επιπλέει  γιατί εχει χαμηλότερη πυκνότητα από το νερό  και  εξατμίζεται. Αν μεγάλες ποσότητες ΥΦΑ απελευθερωθούν στο νερό, μπορεί να  εξατμιστούν πολύ γρήγορα προκαλώντας «απότομη μετάβαση φάσης» (Rapid Phase Transition, RPT). Η θερμοκρασία του νερού  και η παρουσία των ουσιών εκτός από το μεθάνιο, επίσης, επηρεάζουν την πιθανότητα μιας απότομη μετάβασης φάσης (RPT). Μια μεγάλη ποσότητα ενέργειας απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια αυτής της ταχείας μετάβασης μεταξύ των φάσεων (από υγρό σε αέριο) και μπορεί να γίνει φυσική έκρηξη (έκρηξη χωρίς φλόγα). Αν και δεν υπάρχει καύση, αυτή η φυσική έκρηξη μπορεί να είναι επικίνδυνη για άτομα και τα κοντινά κτίρια και εγκαταστάσεις. Αποτελεί κίνδυνο ιδιαίτερα σημαντικό για δεξαμενόπλοια ΥΦΑ  και ελέγχεται  με τη χρήση διπλού κύτους. Κάποιες μελέτες στο Idaho National Engineering στο δείχνουν ότι αυτές οι μεταβάσεις  δεν είναι βίαιες και μπορούν να προκαλέσουν μόνο ελαφρές ζημίες.
Κίνδυνοι τρομοκρατίας και σεισμοί. Τα δεξαμενόπλοια και χερσαίες εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να είναι  ευάλωτα σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Σύμφωνα με τον Skolnik τα δεξαμενόπλοια μπορεί να δεχτούν  επίθεση με ποικίλους τρόπους  για καταστρέφει του φορτίου τους – κατάληψη τους από τρομοκράτες και  χρήση τους σαν όπλα κατά των παράκτιων στόχων.  Οι τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου θα μπορούσαν επίσης να δεχτουν φυσική επίθεση με εκρηκτικά ή με  άλλα μέσα. Ορισμένες εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου μπορεί επίσης να διαταραχθούν έμμεσα από διαδικτυακές επιθέσεις "cyberattacks" ή επιθέσεις στα περιφερειακά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και τα δίκτυα επικοινωνιών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα συστήματα έλεγχου και  ασφάλειας της εγκατάστασης  ΥΦΑ. 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ