Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Λουτράκι    2/6/2016

            ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                      Αριθ. Πρωτ.: 9452

                  Δ  Η  Μ  Ο  Σ                                           

    ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -

                 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ    Π Ρ Ο Σ :
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας
    Ζωής".

            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι, 2ος όροφος) την 6η Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

            1.Εισήγηση στο Δ.Σ. για μετεγκατάσταση ή μη του Σταθμού ΚΤΕΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (σταθμός Λουτρακίου).

            2.Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη στον κ. Παπαδημητρίου Γεώργιο θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Παυσανία 15 στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.

            3.Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη στον κ. Δέδε Παναγιώτη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Αθ. Οικονόμου 25 στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.

            4.Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη στον κ. Κεσίσογλου Πρόδρομο θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Χ. Θώδη 25 στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.                                                            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                     Μαρία ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 
                                                               Αντιδήμαρχος