Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων… ξεμπλοκάρει τις επιστροφές φόρων

gsis
Την έκδοση απόφασης με την οποία θα αντιμετωπίζεται το φαινόμενο επιστροφές φόρων να μην αποδίδονται στους δικαιούχους εξαιτίας της βεβαίωσης του ΕΝΦΙΑ, προαναγγέλλει με ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά το πρόβλημα που διαπιστώθηκε με την επιστροφή του φόρου εισοδήματος σε όσους παρέλαβαν πιστωτικά εκκαθαριστικά για τη χρήση του 2013.
Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει ότι:
Η ύπαρξη βεβαιωμένων μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση (π.χ. ΕΝΦΙΑ, φόρος εισοδήματος) δεν εμποδίζει τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας.
Αποδεικτικό ενημερότητας μπορεί να χορηγηθεί μέσω διαδικτύου με διάρκεια ισχύος δύο μηνών σε περιπτώσεις μη ύπαρξης βεβαιωμένων οφειλών.
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, το πιστοποιητικό εκδίδεται με διάρκεια ισχύος ενός μήνα και χορηγείται από οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή Ελεγκτικό Κέντρο. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εξυπηρετηθούν και μέσω των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) του υπουργείου Οικονομικών.
Από τον Σεπτέμβριο θα χορηγείται και ηλεκτρονικά, αποδεικτικό ενημερότητας για τις περισσότερες περιπτώσεις με διάρκεια ισχύος ενός μήνα.
Σε ότι αφορά στον συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων κατά του Δημοσίου με βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές Ενιαίου Φόρου Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) θα υπάρξει σύντομα, τις επόμενες ημέρες, απόφαση του υπουργείου Οικονομικών που θα ρυθμίζει το ζήτημα.

ysterografa.gr