Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

Φέσσας: Το κόστος της ενέργειας δημιουργεί μη ανταγωνιστική βιομηχανία

“ ·

«Οι σύγχρονες επιχειρήσεις και βιομηχανίες της χώρας συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση στην προσπάθεια εξόδου της χώρας από την ύφεση και δημιουργίας θέσεων εργασίας», ήταν το μήνυμα που μετέφερε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Θεόδωρος Φέσσας, στην συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής για την βιομηχανική πολιτική, στην οποία συμμετείχε και ο επίτιμος πρόεδρος του ΣΕΒ, Δημήτρης Δασκαλόπουλος.

Εκτός από τον κ. Δασκαλόπουλο στην Διυπουργική συμμετείχαν από την πλευρά του ΣΕΒ ο Αντιπρόεδρος και αρμόδιος για θέματα ενεργειακής πολιτικής κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ κ. Άκης Σκέρτσος καθώς και ο Αν. Γενικός Διευθυντής κ. Γιάννης Κυριακού.
Οι εκπρόσωποι του ΣΕΒ τοποθετήθηκαν σε όλα τα θέματα της ατζέντας που αφορούσε στις πολιτικές για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των βιομηχανιών, στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και στη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας με την παραγωγή.
Όρος επιβίωσης για τις ελληνικές παραγωγικές μονάδες, τονίστηκε από τον ΣΕΒ, αποτελεί η δραστική μείωση του τελικού κόστους τόσο της ηλεκτρικής ενέργειας όσο και του φυσικού αερίου στα ευρωπαϊκά επίπεδα.
«Με το σημερινό άνισο πλαίσιο του ανταγωνισμού οποιαδήποτε καθυστέρηση στη μείωση του κόστους της ενέργειας θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα και την απασχόληση» επισημάνθηκε. Στο πλαίσιο αυτό, επείγει η άμεση εφαρμογή της δέσμης μέτρων ύψους 150 εκατ. Ευρώ που εξαγγέλθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, όπως καθότι υπογραμμίστηκε, η ελάφρυνση της φορολογικής επιβάρυνσης των ενεργειακών προϊόντων συνάδει με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και αποτελεί ένα από τα βασικά μέτρα ενίσχυσης της εγχώριας βιομηχανίας σε περίοδο κρίσης.
Στα κρίσιμα θέματα της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) ο ΣΕΒ τοποθετήθηκε για την ανάγκη ουσιαστικής συμμετοχής των επιχειρήσεων στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εθνικής στρατηγικής. «Δεν θα φθάσουμε τα επίπεδα των επενδύσεων στην Ευρώπη σε καινοτομία χωρίς στρατηγικές συμφωνίες με τους βασικούς συντελεστές της βιομηχανικής παραγωγής. Χρειαζόμαστε ένα νέο πρότυπο συνεργασίας των επιχειρήσεων και των ερευνητικών κέντρων και στο πλαίσιο αυτό από τον ΣΕΒ προτείνεται η συγκρότηση Δικτύου Ανάπτυξης Καινοτομίας στις ελληνικές επιχειρήσεις και η προώθηση Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα σε τομείς τεχνολογικής προτεραιότητας».
Τέλος, συζητήθηκαν πολιτικές για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που θίγονται από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και ευρύτερα τις διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία. Για τον ΣΕΒ προτεραιότητα στήριξης, στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, έχουν οι επιχειρήσεις στις οποίες κινδυνεύει ένας σημαντικός αριθμός θέσεων εργασίας, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι τεκμηριώνονται οι προοπτικές βιωσιμότητας τους.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση με πρώτο σκέλος την εκπόνηση Σχεδίων Προσαρμοστικότητας των Επιχειρήσεων, σε τρεις αρχικά τομείς, όπως είναι η εφαρμογή μεθόδων αποτελεσματικής διαχείρισης πόρων, στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και στην Εξωστρέφεια. Για την αποτελεσματική υποστήριξη των σχεδίων αυτών, προτάθηκε η δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης των Σχεδίων Προσαρμογής των επιχειρήσεων, μέσα από σύμπραξη των κοινωνικών εταίρων με εξειδικευμένους φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Στις δηλώσεις του μετά την διυπουργική ο κ. Φέσσας ότι το κόστος ενέργειας δημιουργεί μη ανταγωνιστική βιομηχανία, ενώ υπογράμμισε ότι το μη μισθολογικό κόστος είναι ένα αντικίνητρο για την εργασία στην Ελλάδα.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του κου Φέσσα: «Όπως συμφωνήσαμε και με την παρουσία του Πρωθυπουργού, ένας κύριος άξονας και πυρήνας ανάπτυξης της χώρας είναι η βιομηχανική πολιτική. Έχει συσταθεί από την Κυβέρνηση το Συμβούλιο Βιομηχανικής Πολιτικής, με τη συμμετοχή των Υπουργών που ανέφερε ο κ. Δένδιας και σε αυτό το Συμβούλιο παρατηρητής αλλά και συμμετέχων είναι ο ΣΕΒ.
Από τη μεριά του ΣΕΒ που δείχνει συνέχεια και συνέπεια, ήταν μαζί μου και ο κ. Δασκαλόπουλος ο Επίτιμος Πρόεδρος, ο οποίος ήταν μέλος του Συμβουλίου της Βιομηχανικής Πολιτικής, όπως επίσης ο κ. Μυτιληναίος που ξέρει καλά τα θέματα της ενέργειας και μετείχαν επίσης ο κ. Σκέρτσος και ο κ. Κυριακού, Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής αντίστοιχα στον ΣΕΒ.
Όπως ανέφερε ο κ. Υπουργός ασχοληθήκαμε με το να επουλώσουμε τις πληγές που μας άφησε η κρίση, που είναι και το κόστος της ενέργειας Το κόστος της ενέργειας δημιουργεί μη ανταγωνιστική βιομηχανία, όπως επίσης είδαμε και τις προοπτικές στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, που είναι η καινοτομία και η έρευνα, καθώς και η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων.
Νομίζω ότι το πλαίσιο που ετέθη, να παρακολουθείται η εξέλιξη ανά 20ήμερο και ανά 2μηνο να συνεδριάζουμε σε υπουργικό επίπεδο και με τη Διοίκηση του ΣΕΒ είναι το καλύτερο μέτρο που μπορούμε να πάρουμε για να δημιουργηθεί μια ανάπτυξη με στέρεες βάσεις, που μόνο η βιομηχανία και η επιχειρηματικότητα μπορούν να φέρουν και να δοθούν θέσεις δουλειάς στους Έλληνες εργαζόμενους σταθερές και καλά αμειβόμενες. Ευχαριστώ».
Δημοσιογράφος: «Μια ερώτηση προς τον κ. Φέσσα. Πιστεύετε ότι οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει ως τώρα στην αγορά εργασίας είναι αρκετές για την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων ή θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν κι άλλες παρεμβάσεις;».
Θεόδωρος Φέσσας: «Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο κόστος εργασίας νομίζω είναι υπέρ αρκετές και ο ΣΕΒ ουδέποτε ζήτησε περαιτέρω παρέμβαση στο κόστος εργασίας. Άλλωστε οι επιχειρήσεις του ΣΕΒ ξέρετε ότι πληρώνουν πολύ πάνω από τον μέσο μισθό, όπως αναφέρεται και από το Υπουργείο Εργασίας. Από κει και πέρα το μη μισθολογικό κόστος είναι ένα αντικίνητρο για την εργασία στην Ελλάδα. Και το μη μισθολογικό κόστος έχει δύο συντελεστές: ο ένας είναι η υψηλή φορολογία της εργασίας, αλλά βέβαια η υψηλή φορολογία βαρύνει όλους τους Έλληνες κυρίως και με τα έκτακτα μέτρα που ελήφθησαν στη διάρκεια της κρίσης και ο δεύτερος είναι οι εργοδοτικές εισφορές. Οι εργοδοτικές εισφορές σταδιακά μειώνονται και ήδη ο Υπουργός Εργασίας, νομίζω έχει υπόψη του εφόσον υπάρξουν σωστές και επιτυχημένες εκτελέσεις του προϋπολογισμού μέχρι το τέλος του χρόνου να προχωρήσει και σε νέα περαιτέρω μείωση των εισφορών κατά 1-1,5%».