Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Συνάντηση του Κώστα Κόλλια με Ουκρανούς ερευνητέςΣε συνάντηση με αντιπροσωπεία ερευνητών και κυβερνητικών στελεχών από την Ουκρανία προήδρευσε ο Βουλευτής Κορινθίας κ. Κώστας Κόλλιας, ως Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής. Η συνάντηση ζητήθηκε από την ουκρανική πλευρά, στα πλαίσια προγράμματος για την αναδιάρθρωση των μεταφορών της. Σχετικά με το θέμα ο κ. Κόλλιας δήλωσε:
«Το Υπουργείο Υποδομών της Ουκρανίας έχει τα τελευταία χρόνια θέσει ως στόχο την αναδιάρθρωση των εμπορευματικών και επιβατικών της μεταφορών, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συγκροτηθεί ερευνητικές ομάδες για την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός βιώσιμου, αποτελεσματικού, οικονομικά αποδοτικού και ασφαλούς συστήματος μεταφορών.
          Μου ζητήθηκε να προεδρεύσω της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ εκπροσώπων του Υπουργείου Υποδομών της Ουκρανίας, επιστημόνων, μελών της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, καθώς και των μελών του Προεδρείου της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας. Είχαμε μία ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική συζήτηση, στα πλαίσια της οποίας αναφέρθηκα στην προσφορά της επιστημονικής έρευνας στον κλάδο των μεταφορών.
Επεσήμανα ότι πρόκειται για έναν ιδιαίτερα νευραλγικό κλάδο των εθνικών υποδομών, καθώς η ποιότητα των μεταφορών επηρεάζει όχι μόνο τις καθημερινές μετακινήσεις, αλλά και το εμπόριο, τη βιομηχανία, τον τουρισμό. Η ανταγωνιστικότητα κάθε εθνικής οικονομίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ύπαρξη αξιόπιστου, εύχρηστου, οικονομικού και ασφαλούς δικτύου μεταφορών, καθώς έχει αποδειχθεί ότι χώρες με ανεπτυγμένα μεταφορικά δίκτυα παρουσιάζουν όχι μόνο μεγαλύτερη, αλλά και καλύτερα κατανεμημένη ανάπτυξη.
Αναγνωρίζοντας αυτήν την πραγματικότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει και χρηματοδοτεί ερευνητικά προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά έχουν αναπτύξει, μεταξύ άλλων, εφαρμογές που επιτρέπουν την επιλογή των μέσων που ταιριάζουν καλύτερα στις μεταφορικές ανάγκες και συνδυάζουν με βέλτιστο τρόπο οδικά, πλωτά και αεροπορικά μέσα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα. Υπάρχουν ερευνητικά προγράμματα ειδικά στοχευμένα στην εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών ρύπων, αλλά και την αξιολόγηση των κοινωνικών προεκτάσεων, όπως οι θέσεις εργασίας, το κόστος συντήρησης των υποδομών για τους φορολογούμενους, η περιβαλλοντική επιβάρυνση. Στις εμπορευματικές μεταφορές, υπάρχουν εφαρμογές που επιτρέπουν την αναγνώριση του περιεχομένου και της θέσης των φορτίων, για μεγαλύτερη ασφάλεια και ταχύτητα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η Ελλάδα ως κράτος μέλος, μπορούν να συνδράμουν την Ουκρανία με εμπειρία και τεχνογνωσία σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για την αναδιάρθρωση των υποδομών τους. Βεβαίως, η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε είχε ζητηθεί από την ουκρανική πλευρά πριν ξεσπάσει η πολιτική κρίση στη χώρα. Εξέφρασα την ελπίδα ότι, ανεξάρτητα από την έκβαση των γεγονότων, η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί, διότι είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά κυρίως για τους πολίτες της Ουκρανίας. Ευχήθηκα στην ουκρανική αντιπροσωπεία να δοθεί σύντομα μία ειρηνική λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, ώστε να επιτύχει η σπουδαία πρωτοβουλία που έχει αναλάβει.»