Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Δημόσιο: «Παγώνει» προσωρινά η αξιολόγηση προσωπικού – τι αναφέρει επείγουσα εγκύκλιος του ΥΠΔΜ

Τις  διαδικασίες αξιολόγησης  των δημοσίων υπαλλήλων «παγώνει» ενόψει της κατάθεσης στη Βουλή του σχεδίου νόμου το οποίο περιλαμβάνει αλλαγές στο σύστημα αξιολόγησης στο Δημόσιο, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Συγκεκριμένα, με έγγραφό του που έχει την ένδειξη «εξαιρετικά επείγον», ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης  ζητά να μην προχωρήσει προς η σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης για την επαγγελματική ικανότητα και καταλληλότητα των υπαλλήλων σε σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους και τα καθήκοντα που ασκούν.
Κι αυτό γιατί σήμερα έληξε ο χρόνος δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης με τίτλο «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων ΠΔ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις», που αλλάζει τον τρόπο αξιολόγησης στο Δημόσιο
Όπως αναφέρεται στο έγγραφο:
«Την 15η Ιανουαρίου 2014 αναρτήθηκε προς διαβούλευση στην οικεία ιστοσελίδα (http://www.opengov.gr/minreform/?p=1320) το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τίτλο «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση διατάξεων ΠΔ 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
Δεδομένου ότι στο εν λόγω σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται νομοθετικές ρυθμίσεις με τις οποίες τροποποιούνται και καταργούνται διατάξεις του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161 Α’), που αποτελεί το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο για την σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, και ενόψει της επικείμενης εισαγωγής του εν λόγω σχεδίου νόμου προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων, παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού Προσωπικού να μην προβούν στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 318/1992 ενέργειες εντός των προβλεπόμενων σε αυτές προθεσμιών και να ενημερώσουν σχετικά το προσωπικό που υπάγεται στην αρμοδιότητά τους.
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των υπηρεσιών, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα στους φορείς που εποπτεύουν», καταλήγει στο έγγραφο ο Κ. Μητσοτάκης.

aftodioikisi.gr