Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Το… αφήγημα της δυστυχίας των Ελλήνων, από τον ΟΟΣΑ

greek-society-in-crisis

ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΤΣΑ

Καθίζηση στο εισόδημα και το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων, παρά το γεγονός ότι εργάζονται περισσότερο δείχνουν τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, όπως αποτυπώνονται στην τελευταία έκθεση του Οργανισμού.
Σύμφωνα με το Δείκτη Καλύτερης Ζωής, το μέσο καθαρό εισόδημα ενός νοικοκυριού στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 20.440 δολάρια ετησίως, ποσό αρκετά χαμηλότερο από το μέσο όρο στα κράτη μέλη του οργανισμού (23.047 δολάρια το χρόνο), ενώ το μέσο εισόδημα των Γερμανών ανέρχεται σε 28.799 δολάρια και των Γάλλων σε 28.310 δολάρια.
Σημαντικό είναι και το χάσμα που καταγράφεται μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων: το πλουσιότερο 20% του πληθυσμού κερδίζει έξι φορές τα εισοδήματα του κατώτατου 20%!
Οι Έλληνες πολίτες εργάζονται 2.032 ώρες ετησίως, πάνω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ (1.776 ώρες). Οι Γερμανοί απασχολούνται μόλις 1.413 ώρες το χρόνο και οι Γάλλοι 1.476 ώρες!
Κάτω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ διαμορφώνεται και η απασχόληση, με το 56% των ατόμων ηλικίας από 15 έως 64 ετών στην Ελλάδα έχουν σχέση αμειβόμενης εργασίας, έναντι 66% του μέσου όρου του ΟΟΣΑ.
Το 66% των ανδρών είναι σε αμειβόμενη εργασία, σε σύγκριση με το 45% των γυναικών, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξισορρόπηση καριέρας – οικογένειας.
Υστέρηση σημειώνουν οι Έλληνες και στην ποιότητα της εκπαίδευσης που αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την εύρεση εργασίας. Στην Ελλάδα, το 65% των ενηλίκων ηλικίας 25-64 ετών έχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (κάτω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ – 74%). Το ίδιο ισχύει τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Όσον αφορά την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, ο μέσος φοιτητής έχει 473 μονάδες στη λογοτεχνία, τα μαθηματικά και τις επιστήμες στο πρόγραμμα του ΟΟΣΑ για τη Διεθνή Αξιολόγηση των Μαθητών (PISA). Η βαθμολογία είναι χαμηλότερη από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ (497 μονάδες). Κατά μέσο όρο στην Ελλάδα, τα κορίτσια ξεπέρασαν τα αγόρια κατά 14 μονάδες, ξεπερνώντας το μέσο όρο του ΟΟΣΑ κατά 9 μονάδες.
Όσον αφορά την υγεία, το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση στην Ελλάδα είναι σχεδόν 81 χρόνια, ένα έτος παραπάνω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ, που διαμορφώνεται στα 80 χρόνια. Το προσδόκιμο ζωής για τις γυναίκες είναι σχεδόν 83 χρόνια, έναντι 78 για τους άνδρες. Το επίπεδο των σωματιδίων ρύπων στην ατμόσφαιρα είναι αρκετά χαμηλό για να προκαλέσει πνευμονικές βλάβες – ωστόσο είναι 31 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ (20 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο). Η Ελλάδα βρίσκεται επίσης κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ όσον αφορά την ποιότητα του νερού, με το 69% των ατόμων να δηλώνουν ότι είναι ικανοποιημένοι με την ποιότητα της ύδρευσης, κάτω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ (84%.)
Σε ό,τι αφορά στους κοινωνικούς θεσμούς και τις κοινωνικές σχέσεις, υπάρχει μια κάποια αίσθηση αλληλεγγύης και μέτρια επίπεδα κοινωνικής συμμετοχής των πολιτών στην Ελλάδα, όπου το 81% των ανθρώπων πιστεύουν ότι γνωρίζουν κάποιον στον οποίο θα μπορούσαν να βασιστούν σε ώρα ανάγκης, χαμηλότερα πάντως από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ (90%). Η συμμετοχή στις κάλπες, ένα μέτρο της εμπιστοσύνης του κοινού στην κυβέρνηση και τη συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική διαδικασία, ανήλθε σε 62% κατά τις τελευταίες εκλογές, κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (72%.)
Σε γενικές γραμμές, ο ΟΟΣΑ συμπεραίνει ότι οι Έλληνες είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους συγκριτικά με το μέσο όρο του Οργανισμού, με το 71% των ατόμων να δηλώνουν ότι έχουν πιο θετικές εμπειρίες (αίσθηση ικανοποίησης για μια επιτυχία, ευχαρίστηση κλπ) από αρνητικές (πόνος, ανησυχία , θλίψη, ανία, κλπ). Ωστόσο, το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ (80%.)

ysterografa.gr