Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

Πρόταση νόμου, στη Βουλή, με θέμα «την προστασία και αειφόρο χρήση του εδάφους», κατέθεσε ο Σταύρος Καλογιάννης

Ο Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Δημοσίων Έργων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ιωαννίνων κ. Σταύρος Καλογιάννης, αφού κατέθεσε Πρόταση νόμου, στη Βουλή, με θέμα «την προστασία και αειφόρο χρήση του εδάφους», έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η πρόταση συνδέεται ευθέως με τα τεχνικά έργα (δημόσια και ιδιωτικά) και την προστασία του περιβάλλοντος. Βασίζεται στις κατευθύνσεις που έχουν δοθεί από σχετικές αποφάσεις διεθνών Οργανισμών (όπως ο ΟΗΕ) και από σχέδιο Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τον καθορισμό ενός πλαισίου προστασίας του εδάφους, η οποία είχε συζητηθεί πολλές φορές στα Συμβούλια Περιβάλλοντος της ΕΕ, από το 2007 και εντεύθεν, χωρίς όμως να θεσμοθετηθεί.
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει στη χώρα μας μία ολοκληρωμένη πολιτική για το έδαφος. Ορισμένες πτυχές της προστασίας του είναι διάσπαρτες στην εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, οι ισχύουσες διατάξεις, ακόμη και όταν εφαρμόζονται πλήρως, έχουν ως αποτέλεσμα μια αποσπασματική και ελλιπή προστασία, καθώς δεν καλύπτουν το σύνολο των εδαφών, ούτε όλες τις αναγνωρισμένες απειλές, όπως η διάβρωση, οι κατολισθήσεις, κ.α.
Για τους λόγους αυτούς, η υποβάθμιση του εδάφους συνεχίζεται.
Η πρόταση νόμου βασίζεται στις αρχές της προφύλαξης, της ανάληψης προληπτικής δράσης, της επανόρθωσης της περιβαλλοντικής ζημιάς κατά προτεραιότητα στην πηγή και στην αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”, περιλαμβάνει δε, μεταξύ άλλων:
-          μέτρα πρόληψης της ρύπανσης από τους χρήστες της γης,
-          μέτρα για περιορισμό της στεγανοποίησης του εδάφους,
-          εντοπισμό των περιοχών που διατρέχουν κίνδυνο διάβρωσης, απομείωσης των οργανικών υλών του εδάφους, συμπύκνωσης, αλάτωσης και κατολισθήσεων, προγράμματα μέτρων απορρύπανσης,
-          εκπόνηση εθνικής στρατηγικής αποκατάστασης ρυπασμένων περιοχών, όπως χώροι ταφής απορριμμάτων, αεροδρόμια, λιμάνια, εγκαταλελειμμένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κλπ,
-          ευαισθητοποίηση των πολιτών,
-          κυρώσεις για τους παραβάτες των διατάξεων του νόμου.
Η πρόταση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Βουλής: Νομοθετικό έργο   Κατατεθέντα Σχέδια Προτάσεις Νόμου».