Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Ο ρόλος των Συνεταιριστικών Τραπεζών, είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην περιφερειακή ανάπτυξη

Από το Γραφείο Τύπου της Δημοκρατικής Συμμαχίας, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο ρόλος των Συνεταιριστικών Τραπεζών, είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην περιφερειακή ανάπτυξη, δεδομένου πως βασική αποστολή τους είναι η             χρηματοδότηση της τοπικής οικονομίας και η στήριξη των μικρών επιχειρήσεων της περιφέρειας.
Ο νέος υπουργός Οικονομικών κ. Σαχινίδης, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, οφείλει να δώσει λύση στην υπόθεση αυτή,                             διασφαλίζοντας τους καταθέτες είτε είναι φυσικά πρόσωπα είτε είναι ΝΠΔΔ, με την άμεση μεταφορά των καταθέσεων σε άλλες τράπεζες, χωρίς             να θιγούν τα συμφέροντα των αποταμιευτών στο ελάχιστο, ενώ παράλληλα να δρομολογηθούν ουσιαστικές λύσεις για τους εργαζόμενους που             μένουν στο δρόμο.