Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων       http://3.bp.blogspot.com/-sRgogGlkBIo/ViYJq2jdebI/AAAAAAAAY5Q/TrcAMPFRR80/s1600/perahora.gr.png
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Λουτράκι  1/4/2016
          ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                       Αριθμ. Πρωτ.: 5552
                     ΔΗΜΟΣ
     ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
    ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
       ---------------------------

            Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 6η Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 6:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση  των κατωτέρω  θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:


            1.Υποβολή αιτήματος για πρόσληψη εποχικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, για το έτος 2016.

            2.Υποβολή αιτήματος πρόσληψης προσωπικού για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου.

3.Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους προσέλευσης στις λαϊκές αγορές του Δήμου.

4.Γνωμοδότηση για τη δημιουργία νέων τμημάτων ένταξης σε σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου μας.

5.Γνωμοδότηση για τη δημιουργία νέων τμημάτων ένταξης σε σχολεία Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου μας.

6.Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων.

7.Έγκριση ή μη τοποθέτησης εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων στην οδό Παπανικολάου στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.

8.Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών καθώς και γραμματέα της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

9.Συγκρότηση επιτροπής φιλικού διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών.

10.Έγκριση επέκτασης δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στο Λουτράκι

11.Χορήγηση ή μη στον ΣΤΑΘΗ - ΚΟΪΜΙΤΖΗ Παναγιώτη άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, εντός Κ.Υ.Ε. “Επιχείρηση αναψυχής καθώς και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών”, επί της οδού Αγ. Ιωάννου 5 στο Λουτράκι.

12.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στην Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων ” (αρ. μελ. 41/2015).

13.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων  διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας, επονόματι διαφόρων οφειλετών.

14.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας.                                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
              
                                                               ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης