Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

O Απόστολος Ε. Παπαφωτίου στο Συνέδριο "Ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) στις Μακροπεριφέρειες Αδριατικής-Ιουνίου και Δούναβη- Σύνδεση του δικτύου Enterprise Europe Network με Μακρο-Περιφερειακές Στρατηγικές»


Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πελοποννήσου, αρμόδιος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  και Διεθνών Σχέσεων Απόστολος Ε. Παπαφωτίου εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κο. Πέτρο Τατούλη και την Περιφέρεια συμμετείχε σε Συνέδριο με θέμα: «Η ανάπτυξη των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων σύμφωνα με τις στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για τις περιοχές Αδριατικής-Ιονίου και του Δούναβη - Σύνδεση του δικτύου Enterprise Europe Network με Μακρο-Περιφερειακές Στρατηγικές», στην πόλη Σπλιτ της Κροατίας, στις 10 & 11 Μαρτίου 2016.

To συνέδριο, που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: “GROWTH: Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs”, σε συνεργασία με υπουργεία, επιμελητήρια και πανεπιστήμια των αντιστοίχων χωρών, προσέφερε την ευκαιρία στους περιφερειακούς φορείς χάραξης πολιτικής και στους ενδιαφερόμενους φορείς στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την εύρεση κοινών τρόπων για συμπράξεις και συνεργασίες.
Η συμμετοχή της Ελλάδος υπήρξε έντονη και πλουσία. Παρευρέθηκαν η Ευρωβουλευτής της Ν.Δ. κα. Σπυράκη, Έλληνες υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στελέχη υπουργείων και επιχειρηματίες. Η κα. Σπυράκη στην άρτια και ουσιαστική εισήγηση της ανέπτυξε τα προβλήματα των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) και πρότεινε τρόπους επίλυσης τους.
Το συνέδριο έφερε σε επαφή ενδιαφερόμενους σε μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, να συζητήσουν για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το Σχέδιο Juncker, αλλά και για τις δυνατότητες συνδυασμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων με τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξετάστηκε η τρέχουσα κατάσταση του τομέα, τι κάνει η Ευρώπη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) καθώς και οι μελλοντικές κατευθύνσεις και ευκαιρίες, με τη συμμετοχή επίσης εταίρων χωρών. Έμφαση δόθηκε στη διαδραστική συμμετοχή του κοινού, μέσα από μια σειρά συνεδριών που πραγματοποιήθηκαν.
Το συνέδριο περιελάμβανε ποικιλία θεμάτων, με εμπεριστατωμένες και ενδιαφέρουσες εισηγήσεις ομιλητών όπου εξέφρασαν την κοινή πρόθεση και πεποίθησή τους για την επίτευξη των στόχων του Συνεδρίου. Μεταξύ αυτών ήταν οι εξής ενότητες:
  1. Εντόπιση κοινών στοιχείων του συστήματος στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) των χωρών.
  2. Ο τρόπος και οι πρακτικές με τον οποίο οι υπηρεσίες θα  βελτιώσουν / εμπλουτίσουν τις λειτουργίες τους και των γειτονικών χωρών.
  3. Κοινές και διαδραστικές δραστηριότητες.
Το δίκτυο Enterprise Europe Network είναι ένα βασικό εργαλείο στη στρατηγική της Ε.Ε. για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Συγκεντρώνοντας 600 περίπου οργανώσεις στήριξης των επιχειρήσεων από περισσότερες από 60 χώρες, βοηθούν τις μικρές επιχειρήσεις να αδράξουν τις απαράμιλλες επιχειρηματικές ευκαιρίες στην ενιαία αγορά της Ε.Ε.
Τα μέλη του Δικτύου Enterprise Europe (εμπορικά επιμελητήρια, βιομηχανίες, τεχνολογικά κέντρα, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και φορείς ανάπτυξης) συνδέονται μέσα από ισχυρές βάσεις δεδομένων και την ανταλλαγή τεχνολογιών και γνώσης. Είναι επίσης στενά συνδεδεμένη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις δράσεις της Ε.Ε.
Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πελοποννήσου δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου στην ομιλία του, ανέφερε ότι όσον αφορά τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) που δραστηριοποιούνται στη Μεσόγειο λειτουργούν ως βασική κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία. Αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας.  Προκειμένου οι Ελληνικές ΜμΕ να γίνουν και να παραμείνουν ανταγωνιστικές στη διεθνή αγορά, πρέπει να χρηματοδοτούνται επαρκώς και με χαμηλά επιτόκια για να είναι περισσότερο παραγωγικές και να βελτιώσουν την ποιότητα, την προβολή και τη διαφοροποίηση των προϊόντων, των υπηρεσιών τους και του μάρκετινγκ. Δυστυχώς, η χρηματοδότηση των ΜμΕ στην Ελλάδα είναι σχεδόν ανύπαρκτη, τα δε επιτόκια δανεισμού είναι υψηλά και αποτρεπτικά. Οι Ελληνικές ΜμΕ υπόκεινται σε άγρια φορολόγηση χωρίς να συνδυάζεται αυτή με τους αναπτυξιακούς στόχους των εταιριών.
Επίσης τόνισε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου παραμένει πιστή στην κατεύθυνση της ανάπτυξης Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών, ειδικά σε αυτή της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιουνίου και είναι ανοιχτή στην συνεργασία των Μακροπεριφερειών για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την ανάληψη πρωτοβουλιών για κοινές δράσεις εκεί που τα ζητήματα είναι κοινά και απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις. Οι Στρατηγικές αυτές είναι ολοκληρωμένες Στρατηγικές που αποσκοπούν στο συντονισμό των διαφόρων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια λειτουργικά δεδομένη και γεωγραφικά καθορισμένη περιοχή. Θεωρούνται λειτουργικές ζώνες, εδαφικές περιοχές συνεργασίας σε διαπεριφερειακό και διακρατικό επίπεδο. Είναι ευέλικτες και αντιστοιχούν σε γεωγραφικές περιοχές πού βασίζονται και μοιράζονται κοινά προβλήματα.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και στην έντονη και δυναμική παρουσία που έχει στον Ευρωπαϊκό χώρο, συμμετέχει ενεργά και με κύριο λόγο στις εξελίξεις που διεξάγονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαμόρφωση πολιτικών και στρατηγικών βασιζόμενη σ’ ένα πνεύμα συνεργασίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής.
Έχει πλέον μια ουσιαστική και δυναμική συμμέτοχη, με μεγάλες αξιώσεις σε όλα τα προγράμματα και τις δράσεις, που αφορούν τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) και των Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών. Μέσα από τη συμμετοχή αυτών των δράσεων και προγραμμάτων, αναβαθμίζεται το προφίλ της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου
Εντεταλμένος Σύμβουλος Πελοποννήσου
                               Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π