Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

Ευκολότερη η πρόσβαση πολιτών και επιχειρήσεων στα δημόσια έγγραφα – Τι προβλέπει η εγκύκλιος Κατρούγκαλου

Μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοπιστία της Δημόσιας διοίκησης διασφαλίζεται με τη νέα διαδικασία πρόσβασης των πολιτών και των επιχειρήσεων σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.
Με τη συγκέντρωση και αποτύπωση των υφιστάμενων διατάξεων σε ένα ενιαίο κείμενο αναμένεται να διευκολυνθούν σημαντικά τα διοικητικά όργανα κατά την άσκηση των συναφών με τη χορήγηση εγγράφων και στοιχείων καθηκόντων τους και να μειωθεί το διοικητικό κόστος που προκύπτει λόγω της διάσπαρτης νομοθεσίας και της πολυνομίας που μέχρι σήμερα διέπει την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία.
Περαιτέρω η εν λόγω κωδικοποίηση θα καταστήσει δυνατή την πλήρη και άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων πολιτών και επιχειρήσεων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους αναφορικά με την πρόσβασή τους σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία προάγοντας έτσι τις αρχές της νομιμότητας, της ασφάλειας δικαίου και εντέλει της αρχής του κράτους δικαίου.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

aftodioikisi.gr