Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

Δήμος Ξυλoκάστρου - Ευρωστίνης Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 10/10/2014

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 10η Οκτωβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:
  1. Εισήγηση για τροποποιήσεις προϋπολογισμού (συνεδρίαση Δ.Σ. 13-10-2014).
  2. Εισήγηση στο Δ.Σ. για την επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για τις συναλλαγές του Δήμου.