Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2013

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγίου Ανδρέα Κυνουρίας

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση από το ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤHN Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ», Αρκαδίας, στο πλαίσιο της πρόσκλησης Νο 20 του ΔΕΠΙΝ- Πελοποννήσου, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 998.000,00€.
Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στη κατασκευή νέας δεξαμενής, η οποία θα κατασκευασθεί στα νότια της περιοχής μελέτης και στην αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης.
Το δίκτυο διανομής αντικαθίσταται και ενισχύεται με την ορθολογική επιλογή διαμέτρων και υλικού που δεν εγκυμονεί πλέον κινδύνους για την δημόσια υγεία, και εξασφαλίζει παράλληλα στεγανότητα και λιγότερες διαρροές. Επιπλέον με την πρόβλεψη κατάλληλων συσκευών ελέγχου εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία και συντήρηση του νέου-προτεινόμενου δικτύου. Επιπλέον, εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του και σε περιόδους που κάποιο έκτακτο δυσάρεστο γεγονός παρουσιαστεί (π.χ. πυρκαγιά). Τέλος, διασφαλίζεται η αντοχή των χρησιμοποιούμενων υλικών κάτω από τις μέγιστες συνθήκες λειτουργίας με την χρήση σωλήνων κατάλληλης αντοχής