Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας ανακοινώνεται:

         Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κορινθίας ανακοινώνει στους φορείς που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα σχετικά με την χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης «για την διάθεση γάλακτος σε μαθητές σχολικών μονάδων» ότι υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & Α.Π.Α. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μέχρι 31/05/2013 προκειμένου να πάρουν σχετική έγκριση.

 Επιλέξιμοι φορείς μπορεί να είναι εκτός από την σχολική μονάδα, ή την σχολική επιτροπή, οι Δήμοι, οι προμηθευτές των προϊόντων (εννοείται και το κυλικείο) ή και μια οργάνωση η οποία έχει συσταθεί ειδικά για αυτό το σκοπό (π.χ. ένας Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων) και λειτουργεί για λογαριασμό ενός ή περισσοτέρων σχολικών μονάδων ή εκπαιδευτικών αρχών.

 Η μέγιστη ποσότητα ανά μαθητή καθορίζεται σε 250ml ανά σχολική ημέρα.
        Η μέγιστη τιμή διάθεσης στους  μαθητές ορίζεται στα 0,84€/λίτρο. Η επιδότηση 0,186€/λίτρο (0,0465€/0,250 λίτρα) πληρώνεται επιπρόσθετα της τιμής διάθεσης του γάλακτος στους μαθητές.

Για περισσότερες πληροφορίες στα

ΦΕΚ:274/Β΄/8.2.13 ΚΥΑ268/12728   και

ΦΕΚ:756/Β΄/3.4.13 Υ.Α. 769/31145,

στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.ΑΤ:

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/interesting/ya769 31145 gala.pdf

και στην Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ τηλ:27410 81086.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ