Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

Πελοπίδας Καλλίρης για τα προγράμματα του ΣΔΑΜ : Θέλουμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη και να στηρίξουμε τον ανθρώπινο παράγοντα

 Πελοπίδας Καλλίρης για τα προγράμματα του ΣΔΑΜ : Θέλουμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη και να στηρίξουμε τον ανθρώπινο παράγοντα 

Δύο ενημερωτικές δράσεις έγιναν σε Μεγαλόπολη και Τρίπολη, για να παρουσιαστούν τα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων (μικρών, μεσαίων και μεγάλων) που αφορούν το πρόγραμμα της ” Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ”.

Διοργανωτής ήταν η Διαχειριστική Αρχή του εν λόγω προγράμματος.

Οι εκδηλώσεις ενημέρωσης έγιναν σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Ανταγωνιστικότητας και της Επιχειρηματικότητας και με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Οι υπεύθυνοι, ανέλυσαν, με κάθε λεπτομέρεια, όλους τους όρους και τις προυποθέσεις των προκηρύξεων της συγκεκριμένης δράσης.

Τα προγράμματα αυτά, αφορούν τους δήμους που είναι ενταγμένοι στο ΣΔΑΜ, δηλαδή τους δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Οιχαλίας Μεσσηνίας και Γορτυνίας.

Άνοιξε πρόγραμμα Ντε Μίνιμις, ύψους 50 εκατ. ευρώ. Το 30 % αφορά τους δήμους της Πελοποννήσου που είναι στο ΣΔΑΜ. Είναι 15 εκατ. ευρώ. Είναι για πολύ μικρές και για μικρές επιχειρήσεις, με επιδότηση 70 %. Επίσης, έχουμε τέσσερες νέες δράσεις για μεσαίες επιχειρήσεις. Ο προυπολογισμός είναι στα 39 εκατ. ευρώ για τους δήμους της Πελοποννήσου. Ακόμα, έχουμε πρόγραμμα για τις μεγάλες επιχειρήσεις, στα 150 εκατ. ευρώ, όπου τα 45 εκατ. ευρώ αφορούν τους δήμους της Πελοποννήσου που είναι στο ΣΔΑΜ.”, δήλωσε απ’ την Τρίπολη, ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, Πελοπίδας Καλλίρης, στην ομιλία του.

Και συνέχισε, λέγοντας τα εξής: ” Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Οι μικρές επιχειρήσεις παίρνουν επιδότηση 70 %, οι μεσαίες 60 % και οι μεγάλες 50 %. Πάνω από 50 εκατ. ευρώ είναι για την Πελοπόννησο. Υπάρχουν και ενισχύσεις απ’ την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Φτάνουμε, δηλαδή, στα 70 εκατ. ευρώ, το σύνολο. Επιδοτούνται τόκοι, εγγυήσεις δανείων και κεφάλαια κίνησης. Το 2024 είναι η πιο σημαντική χρονιά. Θέλουμε να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο. Απ’ την θεωρία περνάμε πλέον΄ στην πράξη. Είναι μία ευκαιρία αυτά τα προγράμματα. Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Στόχος μας είναι οι επιχειρήσεις αυτές που θα ενταχθούν, να έχουν μέλλον. Θέλουμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη και να στηρίξουμε τον ανθρώπινο παράγοντα“.

Στις ενημερώσεις που έγιναν σε Μεγαλόπολη και Τρίπολη, παρευρέθηκε ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, αλλά και πολλοί αυτοδιοικητικοί παράγοντες.

Επίσης, συμμετείχαν θεσμικοί εκπρόσωποι, αλλά και εκπρόσωποι παραγωγικών τάξεων.

Όσοι τοποθετήθηκαν, ζήτησαν να αποφευχθούν τα γραφειοκρατικά ζητήματα και να βελτιωθούν κάποιοι όροι των προκηρύξεων, ώστε να μην αποκλειστούν οι επιχειρήσεις.

Τα προγράμματα ενίσχυσης

Ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων De Minimis

Ίδρυση επιχειρήσεων και ενίσχυση νέων υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων De Minimis

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων

Ταμείο χαρτοφυλακίου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης