Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023

Ξυλόκαστρο 5 Οκτωβρίου: Σύμπραξη ενεργών δημοτών Ξυλοκάστρου- Ειυρωστίνης Κεντρική ομιλία υποψήφιου Δημάρχου Φάνη Μπρακουλια