Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ: Ο καιρός γαρ εγγύς!!!

 

Δέκα πέντε ημέρες έμειναν μέχρι τις εκλογές και όλες οι παρατάξεις βρίσκονται σε ορ­γανωτική, επιχειρησιακή και αγωνιστική έξαρση.

Το σίγουρο είναι ότι όλες οι παρατάξεις βρίσκονται σε ε­γρήγορση και το θερμόμετρο της αναμέτρησης άρχισε να α­νεβαίνει καθώς άρχισαν σιγά σιγά να κάνουν την εμφάνιση τους τα πρώτα ψεύτικα ή αλη­θινά γκάλοπ.

Άσε τα τηλέφωνα που έ­χουν πάρει φωτιά. Κάποιος υ­ποψήφιος μου έλεγε χαριτο­λογώντας, ότι ευτυχώς που το δικό του κινητό είναι αδιάβρο­χο και μπορεί να το σβήνει βουτώντας το στο νερό όταν υπερθερμαίνεται….

 

Θεμιτά και συνήθη όλα αυτά, αυτό όμως που είναι αθέμιτο και εύχομαι να μη το συναντήσω (το συνάντησα!!!!) είναι η τακτική της ανορθόδοξης, απαράδεκτης και χαμηλής στάθμης αντιπα­ράθεσης, η οποία θίγει τιμή και υπολήψεις και συκοφα­ντεί άναρχα τον κάθε πολιτικό αντίπαλο.

Είναι με άλλα λόγια η τακτική των χτυπημάτων κάτω α­πό τη μέση, που ρίχνει χαμη­λότατα το επίπεδο του εκλογι­κού αγώνα.

Είναι μία τακτική που υποβαθμίζει το επίπεδο του πολιτικού πολιτισμού της Κορινθίας μας και θα πρέπει όλες οι παρατάξεις να την αποφύγουν για να ανα­δείξουν την αγάπη και το σε­βασμό προς την περιοχή μας.

Αυτό φυσικά δεν σημαί­νει, ότι δεν πρέπει να υπάρ­χουν αντιπαραθέσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σιωπήσει κανείς αν έχει να καταμαρτυρήσει κάτι εναντίον κάποιου, αρκεί όμως αυτό το κάτι να είναι αληθινό, να αφο­ρά την πολιτική αντιπαράθεση και να μην είναι δημιούργημα εμπάθειας ή μίσους ή πικρίας κάποιων προς κάποιους.

Το σίγουρο πάντως είναι, ότι όσο πιο πολιτισμένο αγώνα κάνουμε τόσο πιο ευνοη­μένη για τη συνέχεια θα είναι η περιοχή μας.

Εύχομαι ο Λαός της Κορινθίας με το αλάθητο ένστικτό του να ψηφίσει αυτούς που θα κάνουν την υπέρβασή τους και θα φέρουν μία νέα νοο­τροπία στα τοπικά και περιφερειακά δρώμενα για το καλό όλων μας.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΥΠΟΨ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΤΑΤΟΥΛΗ