Τετάρτη 3 Μαΐου 2023

ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

https://scontent.fath3-3.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-1/330397697_513599917514738_918622210944940785_n.jpg?stp=c0.0.200.200a_dst-jpg_p200x200&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=c6021c&_nc_ohc=FYkWKkBGe5wAX_2hKsF&_nc_ht=scontent.fath3-3.fna&oh=00_AfBl1S7C-tdMFjZWGtTEzEk_qfrUPYDVDz8MMCQeodLirw&oe=64574312

Στις 12/4/2023 με απόφαση γ.γ. Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ο Δήμου μας "για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την παράκτια διάβρωση".

Ο Δήμος δεν έχει βγάλει ακόμη καμία ανακοίνωση για τη σημαντική αυτή εξέλιξη.

Είχα κατ’ επανάληψιν προτείνει στη Δημοτική Αρχή να κηρυχθεί ο Δήμος μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των έντονων διαβρωτικών φαινομένων των ακτών που απειλούν κατοικίες, διατηρητέα κτήρια, μνημεία, υποδομές, τις λίγες παραλίες που απέμειναν και τον Πευκιά Ξυλοκάστρου.

Τώρα δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο να διεκδικήσει τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις και να εκτελέσει έργα προστασίας και ανάπλασης των ακτών, παρακάμπτοντας γνωστά γραφειοκρατικά εμπόδια.

Αρκεί να υπάρξει βούληση της Δημοτικής Αρχής για επίλυση του σοβαρότερου προβλήματος που αντιμετωπίζει η παραλιακή ζώνη του Δήμου μας, που κινδυνεύει με αφανισμό, αν δεν γίνουν άμεσα οι κατάλληλες παρεμβάσεις με ενδεδειγμένα έργα.

Η Δημοτική Αρχή, μετά από 4 χρόνια αδράνειας, οφείλει να μην περιοριστεί σε προεκλογικές εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα, αλλά να προχωρήσει σε έργα με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, δίνοντας προτεραιότητα στις περιοχές που εμφανίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα.

Η ευκαιρία αυτή δεν πρέπει να χαθεί !!!

Υ.Γ. : Επειδή η Δημοτική Αρχή δεν φημίζεται για την ταχύτητά της στην εκτέλεση των έργων, το αντίθετο μάλιστα, η 6μηνη διάρκεια (έως 12/10/2023) ισχύος της κατάστασης έκτακτης ανάγκης είναι σίγουρο ότι δεν θα είναι επαρκής χρόνος για την υλοποίηση των παρεμβάσεων…και θα χρειαστεί παράταση…

epameinondas katsoulas